Juridisk

Vilkår for bruk

Innledning

Velkommen til miafemtech.com/no, også kalt «nettstedet». ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. (referert til som «ESTABLISHMENT LABS», «vi», «oss» eller «vår», alt etter hva som er relevant) gir deg tilgang til nettstedet underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen for bruk («avtalen»). Les nøye gjennom denne avtalen. Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av denne avtalen uten begrensning. Hvis du ikke godtar å følge og være bundet av denne avtalen, kan du ikke gå inn på, bruke eller laste ned materiale fra dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at hvis du er en eksisterende kunde eller leverandør av ESTABLISHMENT LABS, er ikke disse vilkårene ment å erstatte eller modifisere vilkårene i din kunde- eller leverandøravtale. I tilfelle inkonsekvens vil vilkårene og betingelsene i din skriftlige avtale ha forrang i forhold til innholdet du finner her. Alle produkter og tjenester fra ESTABLISHMENT LABS kan også være underlagt separate vilkår og betingelser som regulerer bruken.

ESTABLISHMENT LABS forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne avtalen når som helst og uten forvarsel. Når du bruker dette nettstedet etter en slik endring, samtykker du til å følge og være bundet av denne avtalen slik den foreligger. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å se gjennom denne avtalen hver gang du bruker dette nettstedet. Denne avtalen ble sist revidert 7. februar 2023.

Tilgjengeligheten til nettstedet og internasjonale brukere

Nettstedet administreres av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc., og innholdet («innhold») er utarbeidet for å overholde gjeldende lokale lover og forskrifter. Bruk av nettstedet og innholdet er kanskje ikke lovlig for enkelte personer eller i visse land. Hvis du går inn på dette nettstedet fra et land utenfor USA, gjør du det på egen risiko og er ansvarlig for å etterleve lovene i din jurisdiksjon. Materiell publisert på dette nettstedet kan referere til produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land. Kontakt ditt lokale ESTABLISHMENT LABS-kontor for mer informasjon. Videre gir ESTABLISHMENT LABS ingen garanti for at materiellet på nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk andre steder utenfor USA, og tilgang til det fra land der dets innhold er ulovlig er forbudt. Du skal ikke tolke noe på nettstedet som en kampanje eller oppfordring for noe produkt eller for bruk av et produkt som ikke er autorisert av lovene og forskriftene i landet du befinner deg i.

Dette nettstedet er ikke en kilde til medisinsk rådgivning

Innholdet på dette nettstedet er presentert i form av sammendrag, er av generell karakter og er kun gitt for informasjonsformål – det er verken ment eller anbefalt som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning. Du bør ikke bruke innholdet på dette nettstedet for å diagnostisere et helse-/treningsproblem eller en sykdom, eller som en anbefaling. Søk alltid råd fra lege eller annet kvalifisert helsepersonell angående enhver medisinsk tilstand eller behandling. Ingenting på dette nettstedet er ment å erstatte medisinsk rådgivning. Søk alltid medisinsk råd, og ikke utsett å oppsøke legehjelp på grunn av noe du har lest på dette nettstedet.

Merknad om opphavsrett og bruksbegrensninger

Det skal ikke gjøres bruk av materiell på dette nettstedet med unntak av det som er uttrykkelig godkjent av denne avtalen. Alt innhold på nettstedet, inkludert utvalg, arrangement og utforming av innholdet, eies enten av ESTABLISHMENT LABS eller dets lisensgivere og er beskyttet av lover om opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, inkludert sui generis-rettighetene knyttet til beskyttelse av databaser. Du skal ikke på noen måte modifisere, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere noe innhold, helt eller delvis, inkludert kode og programvare. Du kan kun laste ned innhold fra nettstedet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at innholdet ikke er modifisert på noen måte, du beholder alle opphavsretts- og andre proprietære merknader intakt, og du inkluderer uttrykket «Brukes med tillatelse fra Establishment Labs» når du fremviser eller på annen måte bruker innholdet.

Prosedyrer for påstått brudd på opphavsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber om at du gjør det samme. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst send følgende informasjon til vårt jus- og overholdelsesteam (e-post: LEGAL@ESTABLISHMENTLABS.COM):

  • en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen;
  • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket;
  • en beskrivelse av hvor materialet som du hevder krenker, ligger på nettstedet;
  • din postadresse, ditt telefonnummer og din e-postadresse;
  • en erklæring fra deg om at du handler i god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller lovgivningen;
  • en erklæring fra deg, gitt under ed, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig, og at du er opphavsrettseieren eller har behørig fullmakt til å handle på opphavsrettseierens vegne.

Varemerkeerklæring

Alle varemerker, servicemerker og logoer du ser på dette nettstedet («varemerkene»), er registrerte og uregistrerte varemerker for ESTABLISHMENT LABS, deres tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som underforstått, estoppel eller på annen måte å gi noen lisens eller rettigheter til varemerkene uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ESTABLISHMENT LABS eller den aktuelle tredjeparten. Med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt i denne avtalen, er all bruk av varemerkene som finnes på nettstedet, strengt forbudt. Vær oppmerksom på at navnene på selskapene og produktene nevnt på dette nettstedet, kan være varemerker for deres respektive eiere. En fullstendig liste over ESTABLISHMENT LABS' varemerker for hvert driftssegment finner du nedenfor.

Varemerker for ESTABLISHMENT LABS

Offentlig og uoppfordret informasjon

Dette nettstedet kan gi muligheter til å gi ESTABLISHMENT LABS tilbakemeldinger angående dette nettstedet og våre produkter og andre uoppfordrede bidrag (samlet kalt «uoppfordret informasjon»). Du kan bare oppgi uoppfordret informasjon som oppfyller kravene i disse vilkårene og betingelsene. ESTABLISHMENT LABS og dets ansatte aksepterer eller vurderer ikke andre uønskede ideer, inkludert ideer til nye reklamekampanjer, nye kampanjer, nye produkter eller teknologier, prosesser, materiell, markedsføringsplaner eller nye produktnavn. Vennligst ikke send noen originale kreative kunstverk, prøver, demoer eller andre verk. Det eneste formålet med denne policyen er å unngå potensielle misforståelser eller tvister når ESTABLISHMENT LABS sine produkter eller markedsføringsstrategier kan ligne på ideer som er sendt inn til ESTABLISHMENT LABS. Bortsett fra under omstendighetene beskrevet ovenfor knyttet til patenterte ideer eller dem du har sendt inn en patentsøknad for, ber vi deg dermed ikke sende dine uoppfordrede ideer til ESTABLISHMENT LABS eller noen hos ESTABLISHMENT LABS.

Hvis du, til tross for vår anmodning om at du ikke sender inn ideer og materiell, fortsatt sender dette, og i tilfelle du legger ut offentlig informasjon på nettstedet vårt, vil all slik offentlig informasjon og all slik uoppfordret informasjon bli ansett som IKKE-KONFIDENSIELL og IKKE-PROPRIETÆR, og ESTABLISHMENT LABS og deres tilknyttede selskaper står fritt til å bruke slik informasjon til ethvert formål og på hvilken som helst ønsket måte.

Dette nettstedet kan gi muligheter til å legge ut informasjon til offentlige områder på nettstedet, for eksempel oppslagstavler (samlet kalt «offentlige områder»), eller å sende kommentarer og tilbakemeldinger (enhver slik informasjon gitt, kalt «offentlig informasjon»). Selv om ESTABLISHMENT LABS fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå informasjonen som legges ut på de offentlige områdene på nettstedet, er ESTABLISHMENT LABS ikke forpliktet til å gjøre det, og påtar seg intet ansvar eller noen form for forpliktelser som oppstår fra innholdet i slike offentlige områder eller nettstedet generelt, eller for enhver forekomst av feil, ærekrenkelser, injurier, bakvaskelser, utelatelser, usannheter, uanstendigheter, pornografi, krenkende språk, farer eller unøyaktigheter på nettstedet. Du har forbud mot å legge ut eller overføre noe ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, provoserende, pornografisk eller profant materiell, eller noe materiell som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som kan anses som en straffbar handling, gi opphav til sivilt ansvar eller som på annen måte kan være et lovbrudd. ESTABLISHMENT LABS vil samarbeide fullt ut med alle rettshåndhevende myndigheter eller rettskjennelser som ber om eller pålegger ESTABLISHMENT LABS å utlevere identiteten til enhver som legger ut slikt materiell.

Personer under 18 år skal ikke sende inn offentlig informasjon eller uoppfordret informasjon som inneholder personlig identifiserbare data.

Lenker til andre nettsteder

Denne avtalen gjelder kun for dette nettstedet. Dette nettstedet kan muligens inneholde referanser eller lenker til andre ESTABLISHMENT LABS-nettsteder («andre ESTABLISHMENT LABS-nettsteder»). Vær oppmerksom på at andre ESTABLISHMENT LABS-nettsteder er underlagt deres spesifikke vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom disse dokumentene når du går inn på de andre ESTABLISHMENT LABS-nettstedene.

Rammeavtaler ikke tillatt

Deler av dette nettstedet er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerke, illojal konkurranse og andre lover og kan ikke kopieres eller imiteres, det være seg helt eller delvis, på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til bruk av rammeavtaler, dyplenker, eller speiling. Ingenting av innholdet for nettstedet vårt kan videresendes uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra ESTABLISHMENT LABS. Hvis du er interessert i å lenke til nettstedet vårt, kan du kontakte oss for mer informasjon.

Bruk av annonsører

Din korrespondanse eller forretningsforbindelse med, eller deltakelse i kampanjer for, annonsører funnet på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger er utelukkende mellom deg og en slik annonsør. Du godtar at vi verken står ansvarlig for eller vil bli stående ansvarlig for tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av slik bruk eller som et resultat av tilstedeværelsen av en slik annonsør på nettstedet.

Kontoregistrering

Noen av funksjonene på dette nettstedet kan kreve at du oppretter en konto hos oss. Som en del av registreringsprosessen må besøkende velge et brukernavn og passord, sammen med registreringsinformasjon, som må være nøyaktig og oppdatert. Du kan ikke velge eller bruke et brukernavn til en annen person med den hensikt å utgi deg for å være denne personen eller bruke et brukernavn som en annen person har rettigheter til, uten denne personens tillatelse. Unnlatelse av å overholde ovenstående vil utgjøre et brudd på denne avtalen, som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av kontoen din. Du godtar å treffe rimelige tiltak for å ivareta sikkerheten til passordet ditt.

Du er ansvarlig for all bruk eller aktivitet på kontoen din, herunder bruk av kontoen av en tredjepart som har fullmakt fra deg til å bruke ditt brukernavn og passord. Du skal varsle ESTABLISHMENT LABS om kjent eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din, eller kjent eller mistenkt sikkerhetsbrudd, herunder tap, tyveri eller uautorisert utlevering av passordet ditt eller annen relevant registreringsinformasjon som er oppgitt.

Personvernerklæring for nettstedet

Vår personvernerklæring er tilgjengelig på dette nettstedet, og ved å gå inn på nettstedet godtar du å være juridisk bundet av personvernreglene. Personvernerklæringen i sin helhet er herved innlemmet i denne avtalen via referanse. For å lese vår personvernerklæring kan du klikke her.

Fraskrivelse av garantier

Nettstedet og innholdet leveres «som det er», «som tilgjengelig», uten noen form for garantier. Det kan være forsinkelser, utelatelser eller unøyaktigheter i innholdet og nettstedet. ESTABLISHMENT LABS og dets tilknyttede selskaper garanterer ikke nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet, ukrenkelighet, eierskap, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål med innholdet eller selve nettstedet, og vi fraskriver oss herved denne type uttrykte eller underforståtte garantier. ESTABLISHMENT LABS representerer eller garanterer ikke at innholdet på dette nettstedet er fritt for virus, ormer eller annet som kan ha kontaminerende eller destruktive egenskaper. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater ekskludering av visse garantier, kan det hende at sådan ekskludering ikke gjelder for deg.

Ansvarsbegrensning

Din bruk av dette nettstedet skjer på egen risiko. ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaper, eller noen av deres respektive direktører, representanter, medarbeidere eller agenter, er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for direkte eller indirekte tap eller skader som oppstår av eller i forbindelse med din bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, eller din avhengighet av innhold. Denne ansvarsbegrensningen gjelder for alle tap og skader av et hvilket som helst slag, det være seg direkte eller indirekte, generelt, spesielt, tilfeldig, følgesmessig, eksemplarisk eller på annen måte, inkludert uten begrensning tap av data, omsetning eller fortjeneste. Denne ansvarsbegrensningen gjelder uansett om det påståtte ansvaret er basert på kontrakt, uaktsomhet, tort, objektivt ansvar eller et annet grunnlag, og selv om en autorisert representant for ESTABLISHMENT LABS eller dets tilknyttede selskaper har blitt informert om eller burde ha kjent til muligheten for skader av en slik art.

Enkelte land tillater ikke utelukkelse av skader eller ansvarsbegrensninger som angitt ovenfor, så denne ansvarsbegrensningen gjelder kanskje ikke for deg. Hvis noen del av denne ansvarsbegrensningen blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves av noen som helst årsak, skal det samlede ansvaret til ESTABLISHMENT LABS og/eller dets tilknyttede selskaper under slike omstendigheter ikke overstige hundre amerikanske dollar ($100,00) til sammen. Hvis det fastslås at et rettsmiddel under dette har mislyktes med sitt vesentlige formål, skal alle ansvarsbegrensninger, ansvarsfraskrivelser og ekskluderinger av garantier og skader angitt i denne avtalen fortsatt gjelde.

Fremtidsrettede utsagn

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde visse fremtidsrettede utsagn angående hvordan ESTABLISHMENT LABS yter, herunder fremtidig omsetning, produkter og inntekter, eller hendelser eller utvikling som ESTABLISHMENT LABS forventer at inntreffer eller forventer at vil skje i fremtiden. Alle slike utsagn er basert på gjeldende forventninger hos ESTABLISHMENT LABS og involverer en rekke forretningsrisikoer og usikkerhetsmomenter. Faktiske resultater kan variere vesentlig fra forventede resultater beskrevet, underforstått eller anslått i ethvert fremtidsrettet utsagn. Faktorer som kan føre til at faktiske resultater varierer vesentlig fra ethvert fremtidsrettet utsagn, inkluderer, men er ikke begrenset til: konkurransefaktorer; prissetting og press på markedsandeler; usikkerhet ved rettssaker; ESTABLISHMENT LABS' evne til å oppnå salgs- og omsetningsprognoser, som er basert på salgsvolum- og produktmiksforutsetninger, for å nå sine kostnadsbesparelsesmål, og å oppnå forventede synergier og andre kostnadsbesparelser i forbindelse med oppkjøp; endringer i regionale, nasjonale eller utenlandske økonomiske forhold; økninger i energikostnader: svingninger i kostnader og tilgjengelighet eller råvarer og i ESTABLISHMENT LABS' evne til å opprettholde gunstige leverandørordninger og relasjoner; endringer i rente- eller valutakurser; forsinkelser i produktintroduksjoner; og endringer i helsevesenet eller andre statlige reguleringer; så vel som andre faktorer som er diskutert på dette nettstedet i ESTABLISHMENT LABS' innleveringer til Securities and Exchange Commission. Vi har ikke til hensikt å oppdatere noen fremtidsrettede utsagn.

Skadeerstatning

I tilfelle man går til rettslige skritt som følge av (i) din bruk av innholdet eller nettstedet, inkludert brudd på vilkårene i denne avtalen, eller (ii) uønsket informasjon som er gitt av deg, samtykker du i å forsvare, erstatte og dekke alle rimelige juridiske og regnskapsmessige gebyrer overfor oss uten begrensning som påløper hos ESTABLISHMENT LABS, deres tilknyttede selskaper og deres direktører, representanter, medarbeidere, agenter, investorer eller lisensgivere. ESTABLISHMENT LABS skal gi deg beskjed umiddelbart om slike krav, søksmål eller saksgang. ESTABLISHMENT LABS skal ha rett, etter eget skjønn og bekostning, til å delta i forsvaret og/eller oppgjøret av ethvert krav eller søksmål, eller til å påta seg det eksklusive forsvaret og den eksklusive kontrollen over enhver sak som ellers er underlagt kompensering av deg uten å frita deg fra dine erstatningsforpliktelser. Du skal under ingen omstendigheter inngå forlik i søksmål eller krav som pålegger ESTABLISHMENT LABS ansvar eller andre forpliktelser uten forutgående skriftlig samtykke.

Generelt

Du står ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde alle telefoner, all maskinvare og alt annet utstyr som er nødvendig for tilgang til og bruk av nettstedet, og alle kostnader knyttet til dette. ESTABLISHMENT LABS forbeholder seg retten til å endre eller slette materiell fra denne siden når som helst. Denne siden kontrolleres og drives av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. fra sine kontorer i Costa Rica. Ethvert krav knyttet til, og bruken av, dette nettstedet er underlagt lovene i Costa Rica. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til personlig jurisdiksjon i Costa Rica, for enhver handling som oppstår på grunn av eller relatert til dette nettstedet eller din bruk av dette nettstedet. Slike domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle slike handlinger. FNs konvensjon om kontakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne avtalen.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og ESTABLISHMENT LABS med hensyn til din tilgang til og/eller bruk av dette nettstedet. Eventuelle krav som oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedet eller innhold, må fremmes innen ett (1) år etter datoen for hendelsen som førte til en slik handling. Alle bestemmelser i denne avtalen som gjelder kompensasjon, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning og eiendomsrettigheter, skal fortsatt gjelde etter oppsigelsen av denne avtalen uansett årsak. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen er ugyldige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende bestemmelsene fortsette med full kraft og virkning, og den ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsen vil bli ansett som erstattet av en gyldig håndhevbar bestemmelse som nært samsvarer med intensjonen til den opprinnelige bestemmelsen. Unnlatelse av oss i å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse under denne avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt herved, forbeholdes.


  1. Informasjonen som gis er kun for informasjons- og pedagogiske formål, innholdet her er ikke ment som en erstatning for konsultasjon med en lege. Mia® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA.
  2. Utsagnene og meningene som presenteres her, gjelder for hver enkelt. Resultatene vil variere og er kanskje ikke representative for andres opplevelse. Alle utsagn er frivillig gitt og blir ikke betalt, og de ble heller ikke levert med gratis produkter, tjenester eller noen fordeler i bytte for nevnte uttalelser. Utsagnene er representative for pasienterfaring; de nøyaktige resultatene og opplevelsene vil være unike og individuelle for hver pasient.
My Breast Harmony