Små bröst:
Varför du bör omfamna dina små bröst

31 juli 2023 · 6 min läsning

Små bröst: Varför du bör omfamna dina små bröst

Harmoni är en reflektion av livets skönhet. Det är något vi alla söker i livet och ett naturligt tillstånd av balans som får allt att känns rätt. Och när det gäller kvinnors kroppar finns det gott om mångfald, unikhet, skönhet och till och med brister som gör dem perfekta på sitt eget sätt. Harmoni spelar en avgörande roll för att återfå kontakten med vårt inre väsen. Den här artikeln fokuserar på diskussionen om kvinnors kroppar, särskilt hur små bröst är kopplade till harmoni, välbefinnande och femtech-lösningar. Visst är det spännande? Låt oss utforska detta lite mer!

Precis som med allt annat älskar vissa kvinnor sin bröststorlek medan andra inte gör det. Men så här ligger det till: det finns ingen ”perfekt” storlek eller form för bröst. Alla har sina egna preferenser och behov, och det är helt okej! Oavsett om du mår bättre med större eller mindre bröst handlar det om att hitta det som fungerar för dig och gör dig lycklig.

Det är också viktigt att inse hur samhällets förväntningar påverkar vår uppfattning om bröst. Under årens lopp förändrades idealet från yppiga kurvor på 1950-talet till mer varierande storlekar på 1960-talet och så vidare. Idag väljer många kvinnor att behålla sina små bröst, medan andra kan välja en förminskning eller en helt annan metod. Det viktiga är att hitta det du upplever som harmoniskt och troget ditt inre väsen, oavsett vad andra tycker.

I slutändan är det viktigaste att omfamna och ta hand om våra kroppar, oavsett storlek eller form. Vi förtjänar alla att känna oss bekväma och självsäkra i vår egen kropp, och det är upp till var och en av oss att hitta vad som passar oss bäst.

Är mina bröst små?

Det kan vara knepigt att definiera vad som utgör ”små bröst” eftersom det finns många faktorer som spelar in, och det kanske inte finns en tydlig definition. Det är viktigt att förstå att bröstens storlek, form och kupstorlek till stor del påverkas av genetiska faktorer. Dessutom finns det vissa medicinska tillstånd som kan göra att brösten inte utvecklas tillräckligt, såsom mikromasti, vilket definieras som onormalt små bröst.1 På samma sätt kan bröststorleken variera beroende på olika faktorer, såsom mätteknik och proportion till kroppstyp. Till exempel kan en B-kupa anses vara normal för en kroppstyp, men liten för en annan. Därför är det viktigt att förstå att bröststorlek är subjektivt och varierar från person till person.

Dessutom kan kulturella och sociodemografiska faktorer påverka denna uppfattning, enligt BSSS (Breast Size Satisfaction Survey),2 den hittills största tvärkulturella undersökningen i denna fråga, där kvinnor i 40 länder med en medelålder på 34 år tillfrågades.

Utifrån denna undersökning kan man dra slutsatsen att många länder har olika syn på vad som är mycket små bröst. Svaret är i slutändan personligt för alla, även om det finns många anledningar som kan påverka hur man definierar vad som är små bröst.

Varför ska du omfamna dina små bröst?

Vissa kvinnor med små bröst kan känna sig känslomässigt påverkade och detta kan bero på en rad olika faktorer. Till exempel visar media ofta upp ett visst skönhetsideal som inte nödvändigtvis ger en korrekt bild av verkligheten, inklusive vad som anses vara en ”normal” bröststorlek. Retuscherade bilder och orealistiska ideal kan också påverka kvinnors självförtroende och självkänsla negativt, vilket leder till en känsla av obalans och disharmoni.

BSSS, som publiceras på Elsevier, konstaterar att två av tre kvinnor på den här planeten, totalt 70,7 %, känner sig missnöjda med storleken på sina bröst. Totalt 48 % av deltagarna i undersökningen vill ha en större bh-storlek, medan 23 % vill ha en mindre storlek och endast 29 % känner sig nöjda med sin nuvarande storlek.3

Professor Viren Swami, som genomförde undersökningen, är en internationellt välkänd socialpsykolog som specialiserat sig på kroppsbild och mänskligt utseende. I sin forskning fann han också att missnöje med bröststorleken delvis är kopplat till både låg självkänsla och låga lyckonivåer, men även dåligt psykiskt välbefinnande.4

Även om det senare kanske inte gäller alla kvinnor, är det viktigt för kvinnor att förstå att det inte finns en enda ”idealisk” bröststorlek och att många kvinnor tycker och tänker på samma sätt. Så hur gör man för att må bättre?

Gå bortom behån: guide, lösningar och stöd

Det är viktigt att kvinnor kommer ihåg att de inte är ensamma när de känner sig missnöjda:

  1. Skapa gemenskap bland kvinnor: Detta är oerhört viktigt eftersom det ger en känsla av trygghet, stöd och tillhörighet. Att vara en del av en gemenskap med likasinnade individer kan hjälpa kvinnor att känna sig hörda, förstådda och uppskattade. Detta kan i sin tur leda till större välbefinnande och lycka.
  2. Fokus på självacceptans och välbefinnande: Det ska inte vara ett stigma att ha riktigt små bröst. Att acceptera sig själv kan ha stor betydelse för vårt allmänna välbefinnande och vår kroppsuppfattning, särskilt när det gäller brösthälsa. Enligt BSSS kan missnöje med bröststorleken leda till undvikande beteenden som potentiellt kan äventyra brösthälsan, särskilt om det åtföljs av känslor av ångest eller förlägenhet.5 Men oroa dig inte! Det finns många sätt att öva sig i att acceptera sig själv. Genom att hylla våra styrkor, utveckla självmedkänsla, öka självkännedomen och anamma positiva vanor kan vi förbättra vårt välbefinnande och självförtroende. 6
  3. Normalisera diskussioner kring estetik för brösthälsa: Ökad kunskap om de lösningar som femtech-industrin tillhandahåller är superviktigt för kvinnor. Rörelsen Harmoniska bröst har som uppdrag att ge kvinnor möjlighet att ta hand om sina kroppar och sinnen. Genom öppna samtal om bröst vill vi ge kvinnor möjlighet att göra välinformerade val som ligger i linje med deras personliga välbefinnande.

I slutändan är målet att öka medvetenheten och proaktivt sträva efter jämvikt och harmoni i alla delar av livet – fysiskt, känslomässigt och mentalt. Detta gäller inte bara våra kroppar utan även arbete, relationer, vänskap, samhällen och vårt inneboende band till naturen och vårt inre väsen.

Så det är dags att bryta isen och prata allvar om bröst. Låt oss ha ett helhjärtat samtal och berätta vad vi verkligen tycker om dem. Låt oss stötta varandra och prata!

Dela denna blogg:


Referenser

  1. (n.d.) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. (2003). Hämtad den 4 maj 2023 från https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/micromastia
  2. The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations, Virem Swami and other authors. Body Image, Volume 32, March 2020, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519303900
  3. The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations, Virem Swami and other authors. Body Image, Volume 32, March 2020, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519303900
  4. Professor Viren Swami, Professor of Social Psychology Story Lab, Anglia Ruskin University website, profile and (BSSS) study key findings retrieved from https://www.aru.ac.uk/people/viren-swami (n.d.).
  5. Professor Viren Swami, Professor of Social Psychology Story Lab, Anglia Ruskin University website, profile and (BSSS) study key findings retrieved from https://www.aru.ac.uk/people/viren-swami (n.d.).
  6. What Is Self-Acceptance? 25 Exercises + Definition & Quotes, Courtney E.Ackerman, MA, Scientifically reviewed by Jo Nash, Ph.D.,2018. https://positivepsychology.com/self-acceptance/

Relaterade bloggar

En kvinna som utövar mindfulness under amning

Övergången till moderskapet är en spännande, men utmanande resa. För många nyblivna mammor kan stress och förlossningsångest kasta en skugga över denna glädjefyllda tid. De unika utmaningar som en ny mamma möts av och hur de påverkar mamman och hennes välbefinnande är betydande frågor som verkligen förtjänar mer uppmärksamhet.

29 jan. 2024 · 3 min läsning