Slik slutter du å være selvkritisk foran speilet

15. mai 2023 · 6 min lesetid

Slik slutter du å være selvkritisk foran speilet

Etter hvert som årene går, vil speilet vise frem vår naturlige skjønnhet og aldring i livets forskjellige faser. Det kan vise dine beste sider – eller avdekke dine feil og mangler. Speilene kan være trofaste venner eller ekte rivaler, men reflekterer bare en brøkdel av hva det vil si å være menneske. Å slutte å være for kritisk med seg selv, er avgjørende for å se oss selv for den vi er og føle oss gode til sinns. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan!

1. Finn helheten i deg selv

Hvor godt kjenner du deg selv? Dette spørsmålet kan være vanskelig, for selvbevissthet er noe man må øve seg på . Psykologene Shelley Duval og Robert Wicklund1 definerte selvbevissthet som «evnen til å fokusere på deg selv og hvordan dine handlinger, tanker eller følelser stemmer overens med interne standarder». Å øve seg, innebærer å se objektivt inn i deg selv, med både selvbevissthet og selvoppfatning som grunnleggende måter for å ikke være for hard mot deg selv på.

En morsom og inspirerende øvelse som hjelper deg med å øke selvbevisstheten, er å bruke Johari-vinduet2 – en velkjent modell laget av Joseph Luft og Harry Ingham. Vinduet består av fire kvadrater, der fire aspekter av en persons liv må fylles: det åpne selvet, det blinde selvet, det skjulte selvet og det ukjente selvet. Dette verktøyet hjelper deg med å bygge et mer nøyaktig bilde av deg selv, slik at du kan tenke utenfor boksen og fra et bredere perspektiv. Den har til hensikt å gjenoppdage helheten i deg, og vurderer ikke bare ditt eget syn på deg selv, men også hvordan andre ser deg. Du lærer å akseptere deg selv og føle deg mer komfortabel som den du er.

Joharis vindu

Jeg vet

Jeg vet ikke

Andre vet

Åpent felt

Informasjon om deg som både du og andre vet.

Blindsone

Informasjon om deg som er ukjent for deg men kjent for andre.

Andre vet ikke

Skjult felt

Informasjon om deg som er kjent for deg men ukjent for andre. 

Ukjent felt

Informasjon om deg som er ukjent for deg og andre.

Diagram av Mia®.

2. Finn selvrespekten

Balanse er en følelse av harmoni og livet selv – det er en utfordring vi må håndtere hver dag. Balanse kan bare oppnås ved å finne hva bekymringene våre er og hva som faktisk påvirker oss3. Det er i tillegg en del av vår selvaksept og selvtillit. En artikkel fra Chopra Global3 sier at når man blir bevisst på å forbedre den emosjonelle og mentale velværen, er det lettere å se feil og ufullkommenheter fra et vekstperspektiv – og ikke som en hindring. «Den beste måten å gjenforenes med speilet ditt på, er å ta deg tid til å forstå og sette pris på deg selv fra både innsiden og utsiden». Artikkelen foreslår også noen tips med positiv bekreftelse og visualisering som vil gjøre at du trives bedre med deg selv.

En annen måte er å komme seg ut av trivselssonen og tillate seg selv å våge litt mer og å feire kortsiktige mål. Nøkkelen er uansett å slutte å betrakte ufullkommenheter i deg selv som hindringer. Dette er avgjørende, for neste gang du ser deg selv i speilet, skjønner du hvordan disse feilene kan bli bedre. Som Chopra foreslår: «Speilet mitt har noen riper og et par sprekker, men det gjør ikke refleksjonen av meg selv noe dårligere».

3. Kjenn hvordan tilfredshet kan gjøre underverker for helsen

Uansett hvor du er eller hvordan du bor, kan selvrealisering være en av de beste måtene å få det bedre med deg selv på4. I kombinasjon med balanse er tilfredshet noe du selv må skape i hverdagen.

I følge en studie5 av Baumann og Ruch, er tilfredshet en «følelse av helhet, egnethet og verdi overfor selvet, ens liv og ens påvirkning». For mange mennesker representerer selvrealisering noe svært viktig i livet. Når du føler deg lykkelig og tilfreds, er ingenting umulig. Samtidig utvikler du det du brenner for, blir mer harmonisk og styrker selvet. Derfor må du åpne opp for og strekke deg etter det du virkelig ønsker deg og fortjener.

4. Unn deg selv så mange goder du kan

Å være god mot deg selv og gjøre selvkritikk om til positive refleksjoner, kan bedre selvfølelsen, minske følelsen av å være presset og gjøre deg mer avslappet. Medical News Today6 fremhever at å ta hensyn til egne behov øker motstandskraften i tider med motgang, oglar deg møte traumer eller feilsteg på en mye bedre måte.

Du kan styrke kjærligheten til deg selv på mange forskjellige måter, deriblant ved å være god med deg selv eller å sette av kvalitetstid – fotturer i naturen eller fugletitting er gode eksempler. Bruk fantasien og tenk på mindfulness-aktiviteter, yoga eller kanskje en hobby som du ikke har hatt gleden av å gjøre på lenge. Andre tilnærminger, som frivillig arbeid, å ta et kurs sammen med andre, eller selv det å sørge for en god natts søvn, vil gjøre godt for både kropp og sjel. Catherine Price, forfatter av The power of fun: How to feel alive again7, anbefaler å prøve nye ting der du enkelt og greit har det gøy. Hun kaller det «True Fun», som viser til «følelsen av å være fullt tilstede og engasjert, fri for selvkritikk». Hun snakker om spenningen ved å miste oss selv i det vi gjør og ikke bry oss om resultatet. «Det er lykken som kommer av å gi slipp».

5. En harmonisk glød

Etter hvert som du har prøvd alle eller bare noen av tipsene, uansett hvor lang tid det tar, vil du føle deg lykkeligere, mer tilfreds og mindre stresset. Du må også huske at du ikke må nøle med å dele tankene dine med familie eller venner når du føler at du har mistet deg selv et sted. Uansett hvor symmetrisk eller asymmetrisk du ser ut i speilet, må du ikke ta deg selv for seriøst. Ta deg selv for den du er og prioriter deg selv.

Del denne bloggen:


Referanser

  1. Pamela Costakis, M.S.Ed. “How self-aware Am I? 25 October 2022. Article from Mc Cormick Center For Early Childhood Leadership. https://mccormick-assets.floodcdn.com/wp-content/uploads/2021/08/self-awareness-102522-2.pdf
  2. İnce, Fatma. (2020). Take a Look at Life from This Window: The Johari Window.
  3. Breanna Pereira, Mind-Body Health, Clean Your Mirror: Looking at Yourself and Accepting Who You See. 12 August 2020. Retrieved from Chopra Global https://chopra.com/
  4. Breanna Pereira, Mind-Body Health, Clean Your Mirror: Looking at Yourself and Accepting Who You See. 12 August 2020. Retrieved from Chopra Global https://chopra.com/
  5. Baumann, D., & Ruch, W. (2022). Measuring What Counts in Life: The Development and Initial Validation of the Fulfilled Life Scale (FLS). Frontiers in Psychology, 12, 795931. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.795931
  6. Ana Sandoui. Why self-love is important and how to cultivate it. 23 March 2018. Article retrieved from Medical News Today https://www.medicalnewstoday.com/articles/321309
  7. Catherine Price, The power of fun: How to feel alive again. The Dial Press New York, 2021.

Relaterte blogger