Juridiske oplysninger

Mia® Bevis for ægthed

Disse vilkår og betingelser regulerer udstedelsen og overførslen af de ikke-fungible tokens, der er udstedt af Establishment Labs Holdings Inc. (hvert et "ESTA-token") og forholdet mellem Establishment Labs Holdings Inc. ("Establishment Labs" "vi" eller "os") og enhver enkeltperson, der modtager et ESTA-token fra Establishment Labs ("dig"). Disse vilkår vedrører udelukkende ESTA-tokenet og ingen anden tjeneste, som vi måtte tilbyde dig.

Oversigt over ESTA token

Du modtager muligvis et ESTA-token fra os, svarende til andre tjenester, som du har modtaget fra os (som ikke er underlagt disse vilkår og betingelser). Disse vilkår og betingelser vil træde i kraft med fuld kraft fra det tidspunkt, hvor du overfører et ESTA-token til en aktiv digital wallet.

Du anerkender, at:

  1. ESTA-tokenet er et “soulbound token”, hvilket betyder, at ESTA-tokenet ikke kan overføres fra din wallet til en anden wallet, efter du har modtaget det.
  2. ESTA-tokenet er et unikt token for dig, og dets eneste formål er at fungere som et bevis på, at du er kunde hos os.
  3. Du har kontrol over de private nøgler, der er knyttet til din wallet med digitale aktiver, og vi har ingen kontrol over nogen tredjeparts wallettjenester, som du måtte bruge.
  4. ESTA-tokenet har ingen økonomisk værdi og må ikke bruges til investerings- eller betalingsformål.

Ved overførslen af ESTA-tokenet til din aktive digitale wallet anerkender og accepterer du, at vi ikke har kontrol over ESTA-tokenet eller din brug af det.

Hvis du anskaffer dig ESTA-tokenet, ejer du det kryptografisk sikrede token, der er forbundet med ESTA-tokenet, der kan ses på blockchainen. Du ejer ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til et sådant token eller til nogen billeder eller andre medier, der er forbundet med ESTA-tokenet. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til sådanne billeder og andre medier tilhører Establishment Labs eller dets tredjepartslicensgivere.

Vores forpligtelser

Vi accepterer at overføre ESTA-tokenet til den digitale wallets adresse, som du indtaster i vores patientportal. Vi er ikke ansvarlige for ESTA-tokenet efter en sådan overførsel til din valgte wallet med digitale aktiver, eller for driften af blockchainen eller en hvilken som helst markedsplads, hvor ESTA-tokenet kan blive vist.

Dine forpligtelser

Ved overførsel af ESTA-tokenet er du eneansvarlig for at angive den korrekte adresse på din digitale wallet hvad angår en sådan overførsel. Du garanterer, at du ikke vil overføre til tredjeparter, der ikke er autoriseret til at modtage ESTA-tokenet uden en sådan tredjeparts forudgående samtykke, og du anerkender, at når først ESTA-tokenet er overført til en sådan tredjepart, kan det ikke overføres til en anden aktiv digital wallet.

Ansvarsbegrænsning

Establishment Labs, dets tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere eller nogen af deres respektive embedsmænd, direktører, agenter, joint ventures, ansatte eller repræsentanter er under ingen omstændigheder ansvarlige for enhver form for ansvar, omkostninger eller andre tab:

  1. som opstår ved eller i forbindelse med prægning, opbevaring, overførsel eller brug af ESTA-tokenet;
  2. som ikke skyldes væsentlig overtrædelse fra Establishment Labs side;
  3. som opstår som følge af fejl eller unormal adfærd i software (f.eks. smarte kontrakter), blockchain-teknologi eller andre fejl i eller iboende i digitale aktiver; eller
  4. i det omfang sådanne tab kan være udelukket i henhold til gældende lovgivning, hvad enten det er baseret på kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed eller brud på lovbestemt pligt), vildledende oplysninger, restitution eller andet, undtagen i det omfang sådanne tab var et resultat af vores grove uagtsomhed, bedrageri, forsætlig uredelighed eller forsætlig overtrædelse af loven.

Alle garantier relateret til ESTA-tokens, herunder egnethed til et bestemt formål, er udelukket i det videst tilladte omfang i henhold til loven.

Ændringer af disse vilkår

Establishment Labs forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå denne aftale, hver gang du bruger dette websted.

Gældende lov og jurisdiktion

Ethvert krav vedrørende disse vilkår og betingelser eller ESTA-tokens er underlagt lovgivningen i Costa Rica. Du giver samtykke til personlig jurisdiktion i Costa Rica for enhver handling, der opstår som følge af eller der er relateret til disse vilkår og betingelser eller ESTA-tokens. Sådanne domstole har eksklusiv jurisdiktion over alle sådanne handlinger. De Forenede Nationers konvention om kontakter for internationale køb af varer finder ikke anvendelse på denne aftale.

My Breast Harmony