Juridiske oplysninger

Vilkår for brug

Introduktion

Velkommen til miafemtech.com/da, "webstedet". ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. (omtalt som "ETABLISHMENT LABS", "vi", "os" eller "vores", alt efter hvad der er relevant) giver dig adgang til webstedet, der er underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale om brugsvilkår ("aftalen"). Læs venligst denne aftale omhyggeligt igennem. Når du opretter adgang til eller bruger dette websted, accepterer du uden begrænsninger at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at følge og være bundet af denne aftale, må du ikke tilgå, bruge eller downloade materialer fra dette websted.

Bemærk venligst, at hvis du er en eksisterende kunde hos eller leverandør til ESTABLISHMENT LABS, er disse vilkår ikke beregnet til at erstatte eller ændre vilkårene i din nuværende kunde- eller leverandøraftale. I tilfælde af uoverensstemmelse vil vilkårene og betingelserne i din skriftlige aftale have forrang for de vilkår, der er indeholdt i denne aftale. Alle ESTABLISHMENT LABS-produkter og -tjenester kan også være underlagt separate vilkår og betingelser, som regulerer deres brug.

ESTABLISHMENT LABS forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne aftale til enhver tid uden forudgående varsel. Din brug af dette websted efter en sådan ændring udgør din accept af at følge og være bundet af denne aftale efter opdateringen eller ændringen. Derfor opfordrer vi dig til at læse denne aftale igennem, hver gang du bruger dette websted. Denne aftale blev senest revideret den 7. februar 2023.

Tilgængeligheden af webstedet og internationale brugere

Webstedet administreres af ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc., og dets indhold ("Indholdet") er designet til at overholde gældende lokale love og regler. Adgang til webstedet og indholdet er muligvis ikke lovligt for visse personer eller i visse lande. Hvis du opretter adgang til dette websted uden for USA, gør du det på egen risiko og du er ansvarlig for overholdelse af lovene i din jurisdiktion. Materialer offentliggjort på dette websted kan referere til produkter eller tjenester, der ikke er tilgængelige i dit land. Kontakt dit lokale ESTABLISHMENT LABS-kontor, hvis du ønsker flere oplysninger. Ydermere giver ESTABLISHMENT LABS ingen garanti for, at materialerne på webstedet er passende eller tilgængelige til brug andre steder uden for USA. Adgang til materialerne fra lande, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt. Du bør ikke opfatte oplysninger på webstedet som en kampagne eller opfordring til noget produkt eller til brug af et produkt, der ikke er godkendt af love og regler i det land, hvor du befinder dig.

Dette websted er ikke en kilde til medicinsk rådgivning

Indholdet på dette websted er angivet i et kortfattet format, og oplysningerne er generelle og gives kun til vejledning og orientering. Indholdet er hverken beregnet eller anbefales som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning. Du bør ikke bruge indholdet på dette websted til at diagnosticere et sundhedsproblem eller en sygdom eller som en anbefaling. Søg altid råd fra din læge eller anden kvalificeret sundhedsudbyder vedrørende enhver medicinsk tilstand eller behandling. Oplysningerne på dette websted er ikke beregnet til at være medicinsk rådgivning. Søg altid råd og vejledning fra en læge og undgå ikke at kontakte lægen på grund af information, som du har læst på dette websted.

Meddelelse om ophavsret og begrænsning af brug

Materialerne på dette websted må kun bruges sådan som det er udtrykkeligt godkendt i denne aftale. Alt indhold på webstedet, herunder udvælgelse af indholdet, layout og design af indholdet, ejes enten af ESTABLISHMENT LABS eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsret og anden intellektuel ejendomsret, herunder sui generis-rettighederne vedrørende beskyttelse af databaser. Du må ikke på nogen måde ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere noget indhold, hverken helt eller delvist, inklusive kode og software. Du må kun downloade indhold fra webstedet til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at indholdet ikke ændres på nogen måde. Du skal bevare alle ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser intakt. Du skal endvidere inkluderer sætningen "Brugt med tilladelse fra Establishment Labs", når du viser eller på anden måde bruger indholdet.

Procedurer ved påstået krænkelse af ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi beder dig om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du oplyse det til vores team for juridiske anliggender og overholdelse (e-mail: LEGAL@ESTABLISHMENTLABS.COM) og inkludere følgende oplysninger:

  • en elektronisk eller fysisk signatur fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den ophavsretlige rettighed;
  • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket;
  • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, er placeret på webstedet;
  • din adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
  • en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven;
  • en erklæring fra dig, der er afgivet under straf for mened, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er nøjagtige, og at du er ejeren af ophavsretten eller er behørigt autoriseret til at handle på ejeren af ophavsrettens vegne.

Meddelelse om varemærke

Alle de varemærker, servicemærker og logoer, der vises på dette websted ("Varemærket(varemærkerne)") er registrerede og uregistrerede varemærker, der tilhører ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaber eller tredjeparter. Intet indhold på dette websted skal fortolkes som at give, hverken udtrykkelig, underforstået eller på anden måde, nogen form for licens eller ret til varemærkerne uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ESTABLISHMENT LABS eller den relevante tredjepart. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne aftale, er enhver brug af de varemærker, der findes på webstedet, strengt forbudt. Bemærk, at navnene på de virksomheder og produkter, der er nævnt på dette websted, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Der findes en komplet liste over ESTABLISHMENT LABS' varemærker for hvert driftsenhed nedenfor.

Varemærker tilhørende ESTABLISHMENT LABS

Offentlige oplysninger og uopfordret information

Dette websted kan bruges til at give ESTABLISHMENT LABS feedback vedrørende dette websted og vores produkter samt andre uopfordrede henvendelser (samlet "uopfordret information"). Du må kun give uopfordret information i henhold til kravene i disse vilkår og betingelser. ESTABLISHMENT LABS og dets medarbejdere accepterer eller behandler ikke andre uopfordrede forslag, herunder ideer til nye reklamekampagner, nye annoncer, nye produkter eller teknologier, processer, materialer, marketingplaner eller nye produktnavne. Send venligst ikke originale kreative kunstværker, prøver, demoer eller andre værker. Det eneste formål med denne politik er at undgå potentielle misforståelser eller uenigheder, når ESTABLISHMENT LABS' produkter eller marketingstrategier kan ligne ideer, der er indsendt til ESTABLISHMENT LABS. Derfor må du ikke sende dine uopfordrede idéer til ESTABLISHMENT LABS eller til nogen hos ESTABLISHMENT LABS undtagen under de ovenfor beskrevne omstændigheder vedrørende patenterede ideer eller dem, som du har indgivet en patentansøgning for.

Hvis du, på trods af vores anmodning om ikke at indsende ideer og materialer, stadig sender dem til os, og i tilfælde af at du poster offentlige oplysninger på vores websted, vil alle sådanne offentlige oplysninger og al uopfordret information blive betragtet som IKKE-FORTROLIG og IKKE - PROPRIETÆR, og ETABLISHMENT LABS og dets tilknyttede selskaber kan frit bruge sådanne oplysninger til ethvert formål og på enhver måde, som ESTABLISHMENT LABS finder passende.

Dette websted kan præsentere muligheder for at sende information til offentlige områder på webstedet, såsom opslagstavler (samlet "offentlige områder") eller til at sende kommentarer og feedback (enhver sådan information givet kaldes for "offentlig information"). Selvom ESTABLISHMENT LABS fra tid til anden kan overvåge eller gennemgå de oplysninger, der er postet på webstedets offentlige områder, er ESTABLISHMENT LABS ikke forpligtet til at gøre det og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar, der opstår som følge af indholdet af sådanne offentlige områder eller på webstedet generelt eller for fejl, bagvaskelse, injurier, udeladelse, forkert, uanstændighed, pornografi, bandeord, fare eller unøjagtige oplysninger, der findes på webstedet. Du må ikke poste eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, opflammende, pornografisk eller profant materiale eller noget materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der vil blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde loven. ESTABLISHMENT LABS vil samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder, der anmoder om eller instruerer ESTABLISHMENT LABS om at afsløre identiteten på personer, der sender sådant materiale.

Børn under 18 år må ikke indsende offentlige oplysninger eller uopfordret information, der indeholder personligt identificerbare oplysninger.

Denne aftale gælder kun for dette websted. Dette websted kan indramme eller indeholde referencer eller links til andre ESTABLISHMENT LABS-websteder ("Andre ESTABLISHMENT LABS-websteder"). Bemærk, at andre ESTABLISHMENT LABS-websteder er underlagt deres egne specifikke vilkår og betingelser og fortrolighedspolitikker. Vi anbefaler, at du læser disse dokumenter nøje igennem, når du besøger de andre ESTABLISHMENT LABS-websteder.

Framing er ikke tilladt

Alle elementer på dette websted er beskyttet af ophavsret, handelsrettigheder, varemærke, lovgivning mod illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes, hverken helt eller delvist på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, brug af indramning, dybe links eller spejle. Intet af indholdet på vores websted må videresendes uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra ESTABLISHMENT LABS. Hvis du er interesseret i at linke til vores side, bedes du kontakte os for mere information.

Handel med annoncører

Din korrespondance eller forretningsforbindelser med eller deltagelse i kampagner fra annoncører, der findes på eller gennem webstedet, herunder betaling og levering af relaterede varer eller tjenester og andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådanne handler foregår udelukkende mellem dig og en sådan annoncør. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tab eller skade af nogen art, der er opstået som følge af sådanne transaktioner eller som følge af tilstedeværelsen af en sådan annoncør på webstedet.

Oprettelse af konto

Nogle af funktionerne på dette websted kan kræve oprettelse af en konto hos os. Som en del af registreringsprocessen skal de besøgende vælge et brugernavn og adgangskode samt registreringsoplysninger, som skal være nøjagtige og opdaterede. Du må ikke vælge eller bruge et brugernavn på en anden person med den hensigt at efterligne denne person eller bruge et brugernavn, som en anden person har rettigheder til, uden denne persons tilladelse. Manglende overholdelse af ovenstående vil udgøre et brud på denne aftale, hvilket kan resultere i øjeblikkelig lukning af din konto. Du accepterer at træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte din adgangskodes sikkerhed.

Du er ansvarlig for al brug eller aktivitet på din konto, inklusive brug af kontoen af enhver tredjepart, der er autoriseret af dig til at bruge dit brugernavn og din adgangskode. Du skal underrette ESTABLISHMENT LABS om enhver kendt eller formodet uautoriseret brug af din konto eller ethvert kendt eller formodet brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret offentliggørelse af din adgangskode eller andre relevante registreringsoplysninger.

Fortrolighedserklæring for webstedet

Vores fortrolighedserklæring er tilgængelig på dette websted. Når du opretter adgang til webstedet, accepterer du at være juridisk bundet af vores fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitikken i sin helhed er hermed inkorporeret i denne aftale ved henvisning. Hvis du ønsker at læse vores fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Fraskrivelse af garantier

Webstedet og indholdet leveres på en "som det er", "som det er tilgængeligt" og uden garantier af nogen art. Der kan være forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i indholdet og på webstedet. ESTABLISHMENT LABS og dets tilknyttede selskaber garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualitet, ikke-krænkelse, titel, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål af indholdet eller selve webstedet, og vi fraskriver os hermed sådanne udtrykkelige eller stiltiende garantier. ESTABLISHMENT LABS garanterer ikke, at indholdet på dette websted er fri for vira, orme eller andre koder, der har kontaminerende eller destruktive egenskaber. Eftersom nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse af visse garantier, gælder disse undtagelser muligvis ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning

Din brug af dette websted foregår for egen risiko. ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaber eller deres respektive direktører, embedsmænd, ansatte eller agenter er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte eller indirekte tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge dette websted, eller din afhængighed af indholdet på webstedet. Denne ansvarsbegrænsning gælder for alle tab og skader af enhver art, uanset om det er direkte eller indirekte, generelle, særlige, tilfældige, følgeskader, eksemplariske eller andre former for skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, omsætning eller fortjeneste. Denne ansvarsbegrænsning gælder, uanset om det påståede ansvar er baseret på kontraktlig, uagtsomhed, erstatningsansvar, objektivt ansvar eller ethvert andet grundlag, og selvom en autoriseret repræsentant for ESTABLISHMENT LABS eller dets tilknyttede virksomheder er blevet informeret om eller burde have kendt til risikoen for sådanne skader.

Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvar for skader eller begrænsning af ansvar som beskrevet ovenfor. Derfor gælder denne ansvarsbegrænsning muligvis ikke for dig. Hvis en del af denne ansvarsbegrænsning af en eller anden grund viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, må det samlede ansvar for ESTABLISHMENT LABS og/eller dets tilknyttede virksomheder under sådanne omstændigheder ikke overstige et hundrede ($100,00) dollars i alt. Hvis det fastslås, at en afhjælpning nedenfor ikke opfylder sit væsentlige formål, gælder alle begrænsninger af ansvar, ansvarsfraskrivelser og udelukkelser af garantier og skader angivet i denne aftale fortsat.

Fremadrettede udsagn

Dette websted kan fra tid til anden indeholde visse fremadrettede udsagn vedrørende ESTABLISHMENT LABS' præstationer, herunder fremtidige indtægter, produkter og indtægter, eller begivenheder eller udviklinger, som ESTABLISHMENT LABS forventer vil finde sted i fremtiden. Alle sådanne udsagn er baseret på nuværende forventninger fra ESTABLISHMENT LABS og omfatter en række forretningsrisici og usikkerheder. Faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede resultater, der er beskrevet, underforstået eller fremskrevet i ethvert fremadrettet udsagn. Faktorer, der kan forårsage, at faktiske resultater afviger væsentligt fra enhver fremadrettet udsagn omfatter, men er ikke begrænset til: konkurrencemæssige faktorer; prissætning og påvirkninger af markedsandele; usikkerhed om retssager; ESTABLISHMENT LABS' evne til at opnå salgs- og indtjeningsprognoser, som er baseret på salgsvolumen og produktmæssige forudsætninger, for at nå sine omkostningsbesparelsesmål og opnå forventede synergier og andre omkostningsbesparelser i forbindelse med opkøb; ændringer i regionale, nationale eller udenlandske økonomiske forhold; stigninger i energiomkostninger: udsving i omkostninger og tilgængelighed eller råmaterialer og i ESTABLISHMENT LABS' evne til at opretholde gunstige leverandørkontrakter og -relationer; ændringer i rente- eller valutakurser; forsinkelser i produktlanceringer; og ændringer i sundhedspleje eller anden statslig regulering; samt andre faktorer, der er omtalt på dette websted i ESTABLISHMENT LABS' indberetninger til Securities and Exchange Commission. Vi har ikke til hensigt at opdatere nogen fremadrettede udsagn.

Skadesløsholdelse

I tilfælde af, at der tages retslige skridt som følge af (i) din brug af indholdet eller webstedet, herunder dit brud på vilkårene i denne aftale, eller (ii) enhver uopfordret information, som du indsender, accepterer du fuldt ud at forsvare, skadesløsholde, og betale alle rimelige juridiske og regnskabsmæssige omkostninger, som pådrages af ESTABLISHMENT LABS, dets tilknyttede selskaber, dets og deres direktører, embedsmænd, ansatte, agenter, investorer eller licensgivere. ESTABLISHMENT LABS giver dig straks besked om et sådant krav, søgsmål eller retssag. ESTABLISHMENT LABS har ret til, efter eget valg og for egen regning, at deltage i forsvaret og/eller afviklingen af ethvert krav eller sag, eller til at påtage sig det eksklusive forsvar for og kontrol af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse af dig uden at dette fritager dig for dine erstatningsforpligtelser. Du må under ingen omstændigheder alene indgå forlig i en sag eller et krav, der pålægger ESTABLISHMENT LABS noget form for ansvar eller andre forpligtelser uden ESTABLISHMENT LABS forudgående skriftlige samtykke.

Generelt

Du er ansvarlig for at anskaffe og vedligeholde al telefonisk, computerhardware og andet udstyr, der er nødvendigt for adgang til og brug af webstedet og betale alle omkostninger i forbindelse hermed. ESTABLISHMENT LABS forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre eller slette materiale fra dette websted. Dette websted kontrolleres og drives af ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. fra dets kontorer i Costa Rica. Ethvert krav i forbindelse med og brugen af dette websted er underlagt lovgivningen i Costa Rica. Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til personlig jurisdiktion i Costa Rica for enhver handling, der opstår som følge af eller relaterer til dette websted eller din brug af dette websted. Sådanne domstole har eksklusiv jurisdiktion over alle sådanne handlinger. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer finder ikke anvendelse i denne aftale.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og ESTABLISHMENT LABS hvad angår din adgang til og/eller brug af dette websted. Ethvert krav, der opstår i forbindelse med din brug af webstedet eller indhold på webstedet, skal fremsættes inden for et (1) år efter datoen for den begivenhed, der gav anledning til en sådan handling. Alle bestemmelser i denne aftale vedrørende skadesløsholdelse, fraskrivelse af garantier, begrænsning af ansvar og ejendomsrettigheder skal overleve opsigelsen af denne aftale uanset årsagen. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de resterende bestemmelser fortsat være fuldt gældende og finde anvendelse, og den ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelse vil blive anset for at blive erstattet med en gyldig gennemførlig bestemmelse, der nøje matcher hensigten med den oprindelige bestemmelse. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i henhold til denne aftale, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.


  1. De angivne oplysninger er kun til informations- og uddannelsesmæssige formål. Indholdet på dette websted er ikke tænkt som en erstatning for konsultation med en læge. Mia® er endnu ikke kommercielt tilgængelig i USA.
  2. De erklæringer og udtalelser, der er anført her, gælder for hver enkeltperson. Resultaterne vil variere og er muligvis ikke repræsentative for andres erfaringer. Alle erklæringer leveres frivilligt og betales ikke, og de blev heller ikke forsynet med gratis produkter, tjenester eller nogen fordele i bytte for de nævnte udtalelser. Udtalelserne er repræsentative for patientens oplevelse; de nøjagtige resultater og erfaringer vil være unikke og individuelle for hver patient.
My Breast Harmony