Juridisk

Mia® autensitetsbevis

Disse vilkårene og betingelsene regulerer utstedelse og overføring av uombyttelige tokens utstedt av Establishment Labs Holdings Inc. (hver en «ESTA-token»), og forholdet mellom Establishment Labs Holdings Inc. (««Establishment Labs», «vi» eller «oss») og hver person som mottar en ESTA-token fra Establishment Labs («deg»). Disse vilkårene gjelder utelukkende ESTA-tokenen og ingen annen tjeneste som vi kan tilby deg.

Oversikt over ESTA-tokenen

Du kan motta en ESTA-token fra oss, tilsvarende andre tjenester du har mottatt fra oss (som ikke er underlagt disse vilkårene og betingelsene). Disse vilkårene og betingelsene vil tre i kraft fra det tidspunktet du overfører en ESTA-token til en digital lommebok.

Du erkjenner at:

  1. ESTA-tokenen er en «sjelebunden» token, noe som betyr at ESTA-tokenen ikke kan overføres fra lommeboken din til en annen lommebok når du har mottatt den;
  2. ESTA-tokenen er en unik token for deg, og dens eneste formål er som et bevis på autentisering av deg som kunde hos oss;
  3. du har kontroll over de private nøklene knyttet til lommeboken din for digitale tilganger, og vi har ingen kontroll over tredjeparters lommeboktjenester som du kan komme til å bruke; og
  4. ESTA-tokenen har ingen pengeverdi og skal ikke brukes til investerings- eller betalingsformål.

Ved overføring av ESTA-tokenen til din digitale lommebok erkjenner og godtar du at vi ikke har kontroll over ESTA-tokenen eller din bruk av den.

Hvis du skaffer deg ESTA-tokenen, eier du den kryptografisk sikrede tokenen som er knyttet til ESTA-tokenen som kan sees på blokkjeden. Du eier ingen immaterielle rettigheter til en slik token, eller i noen bilder eller andre medier som er knyttet til ESTA-tokenen. Alle immaterielle rettigheter til slike bilder og andre medier eies ene og alene av Establishment Labs eller dets tredjeparts lisensgivere.

Våre forpliktelser

Vi godtar å overføre ESTA-tokenen til den digitale lommebokens adresse som du legger inn i pasientportalen vår. Vi står ikke ansvarlig for ESTA-tokenen etter en slik overføring til din valgte digitale lommebok, eller for driften av blokkjeden eller en hvilken som helst markedsplass der ESTA-tokenen kan dukke opp.

Dine forpliktelser

Når du overfører ESTA-tokenen, er du ene og alene ansvarlig for å oppgi den riktige adressen til din digitale lommebok med henblikk på slik overføring. Du garanterer at du ikke skal overføre til tredjeparter som ikke er autorisert til å motta ESTA-tokenen uten en slik tredjeparts forhåndssamtykke, og du erkjenner at når først ESTA-tokenen er overført til en slik tredjepart, kan den ikke overføres til en annen digital lommebok.

Ansvarsbegrensning

Establishment Labs, deres tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører, eller noen av deres respektive representanter, direktører, agenter, joint venture-selskaper, ansatte eller annet, er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for noe ansvar, noen kostnader eller noen andre tap:

  1. som oppstår av eller i forbindelse med preging, lagring, overføring eller bruk av ESTA-tokenen;
  2. som ikke var forårsaket av vesentlige brudd fra Establishment Labs;
  3. som oppstår fra feil eller unormal oppførsel av programvare (f.eks. smarte kontrakter), blokkjedeteknologi eller andre feil i, eller iboende til, digitale ressurser; eller
  4. i den grad slike tap kan utelukkes i henhold til gjeldende lover, enten det er basert på kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagte plikter), uriktig fremstilling, restitusjon eller annet, bortsett fra i den grad slike tap var et resultat av vår grove uaktsomhet, svindel, forsettlig uredelighet eller forsettlig brudd på loven.

Eventuelle garantier knyttet til ESTA-tokenene, inkludert egnethet for et bestemt formål, er ekskludert i den grad det er tillatt i henhold til loven.

Endringer i disse vilkårene

Establishment Labs forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forvarsel. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å se gjennom denne avtalen hver gang du bruker dette nettstedet.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Ethvert krav knyttet til disse vilkårene og betingelsene eller ESTA-tokenene er underlagt lovene i Costa Rica. Du samtykker til personlig jurisdiksjon i Costa Rica for enhver handling som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene og betingelsene eller ESTA-tokenene. Slike domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle slike handlinger. FNs konvensjon om kontakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne avtalen.

My Breast Harmony