Yasal

Mia® Orijinallik Kanıtı

Bu hüküm ve koşullar, Establishment Labs Holdings Inc. tarafından çıkarılan değiştirilemez jetonların (NFT) (her biri bir "ESTA Token") çıkarılmasını ve transferini ve Establishment Labs Holdings Inc. ("Establishment Labs" veya "biz") ile Establishment Labs'ten ESTA Token alan her kişi ("siz") arasındaki ilişkiyi düzenler. Bu şartlar yalnızca ESTA Token ile ilgili olup size sunabileceğimiz başka hiçbir hizmet ile ilgisi bulunmamaktadır.

ESTA Token'a Genel Bakış

Bizden aldığınız (bu hüküm ve koşullara tabi olmayan) diğer hizmetlere tekabül eden bir ESTA Token alabilirsiniz. Bu hüküm ve koşullar, bir ESTA Token'ı bir dijital varlık cüzdanına aktardığınız noktadan itibaren tam olarak yürürlüğe girecektir.

Şu hususları kabul etmektesiniz:

  1. ESTA Token "ruha bağlı" bir token olup, ESTA Token'ı aldıktan sonra cüzdanınızdan başka bir cüzdana aktaramazsınız;
  2. ESTA Token sizin için benzersiz bir belirteçtir ve tek amacı bizim müşterimiz olduğunuza dair bir kimlik doğrulama kanıtı oluşturmaktır;
  3. dijital varlık cüzdanınızla ilişkili özel anahtarların kontrolü sizdedir ve kullanabileceğiniz üçüncü taraf cüzdan hizmetleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur; ve
  4. ESTA Token'ın parasal değeri yoktur ve yatırım veya ödeme amacıyla kullanılmamalıdır.

ESTA Token'ın dijital varlık cüzdanınıza aktarılması sonrasında, ESTA Token veya onu kullanımınız üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

ESTA Token'ı edinmeniz halinde, blok zincirinde görüntülenebilen ESTA Token ile ilişkili kriptografik olarak güvenli belirtece sahip olursunuz. Söz konusu belirteç veya ESTA Token ile ilişkili herhangi bir resim veya diğer medya üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkına sahip değilsiniz. Bu nevi resimler ve diğer medyaya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları yalnızca Establishment Labs'ın veya üçüncü taraf lisans verenlerinin mülkiyetindedir.

Yükümlülüğümüz

ESTA Token'ı hasta portalımıza girdiğiniz dijital varlık cüzdanı adresine aktarmayı kabul ediyoruz. Seçtiğiniz dijital varlık cüzdanına böyle bir transferin ardından ESTA Token'dan veya ESTA Token'ın görüntülenebileceği blok zincirinin veya herhangi bir pazaryerinin işleyişinden sorumlu değiliz.

Yükümlülükleriniz

ESTA Token'ı aktarımı bağlamında, söz konusu aktarımın gerçekleşebilmesi için dijital varlık cüzdanınızın doğru adresini sağlama sorumluluğu tümüyle size aittir. ESTA Token'ı almaya yetkili olmayan üçüncü taraflara, söz konusu üçüncü tarafın önceden izni olmadan transfer etmeyeceğinizi garanti ve söz konusu üçüncü tarafa transferi sonrasında ESTA Token'ın başka bir dijital varlık cüzdanına transfer edilemeyeceğini kabul edersiniz.

Sorumlulukların Sınırlaması

Hiçbir durumda, Establishment Labs, bağlı kuruluşları ve servis sağlayıcıları veya bunların ilgili görevlileri, yöneticileri, acenteleri, ortak girişimcileri, çalışanları veya temsilcileri şunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük, maliyet veya diğer kayıplardan sorumlu olmayacaktır:

  1. ESTA Token'ın oluşturulması, saklanması, aktarılması veya kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı;
  2. Establishment Labs'in esaslı bir ihlalinden kaynaklanmayan;
  3. Yazılımın (örneğin akıllı sözleşmelerin), blok zinciri teknolojisinin veya dijital varlıkların diğer arızalarından ya da doğasında bulunan herhangi bir arızadan veya anormal davranıştan kaynaklanan; veya
  4. Söz konusu kayıpların ağır ihmalimiz, dolandırıcılığımız, kasıtlı suistimalimiz veya yasaları kasıtlı ihlalimiz sonucunda meydana geldiği durumlar haricinde, sözleşme, haksız fiil (ihmal veya yasal görev ihlali dâhil), yanlış beyan, tazmin veya başka bir nedene dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, söz konusu kayıpların yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulabileceği ölçüde.

Belirli bir amaca uygunluk da dâhil olmak üzere ESTA Tokenları ile ilgili tüm garantiler, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hariç tutulmuştur.

Bu şartlardaki değişiklikler

Establishment Labs bu şart ve hükümleri önceden haber vermeksizin istediği zaman güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Siteyi her kullandığınızda bu Sözleşmeyi gözden geçirmenizi öneririz.

Amir hukuk ve yargı yetkisi

Bu hüküm ve koşullar ve ESTA Token’lar ile ilgili her türlü talep Kosta Rika yasalarına tabidir. Bu hüküm ve koşullardan veya ESTA Token'larından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir davada Kosta Rika'nın yargı yetkisini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu mahkemeler bu tür tüm davalar üzerinde münhasır yargı yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme bağlamında Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Konvansiyonu uygulanmaz.

Meme Uyumum