Vad är Femtech? Definition, betydelse och förklaring

10 jan. 2024 · 8 min läsning

Flera kvinnor med olika kroppstyper

Visste du att kvinnor utgör hälften av världens befolkning, vilket innebär ungefär 3,905 miljarder människor?1 Trots detta ägnas endast 4% av den globala medicinska forskningen åt kvinnors hälsa2, enligt en amerikansk studie. Det är otroligt att en stor del av modern medicin utvecklats baserat på manlig fysiologi, och att det inte var förrän 1993 som kvinnor började delta i kliniska prövningar eller aktivt engagera sig i betydande roller3. EU har också arbetat med ökad transparens inom kliniska prövningar de senaste åren, och sedan 2014 har EU:s förordning om kliniska prövningar nr 536/2014 införts för att främja just detta.

Även idag förblir kvinnors kroppar något av en gåta. Men den goda nyheten är att Femtech-industrin gör enorma ansträngningar och framsteg för att minska klyftan och hjälpa kvinnor inom hälso- och sjukvårdssystemet. Låter det spännande? Hämta en kopp te så dyker vi ned i detta!

Allt du behöver veta om Femtech

Vad betyder Femtech?

Femtech, förkortning av de engelska orden “female technology” (dvs. kvinnlig teknologi), avser en kategori av teknik som specifikt hanterar kvinnors hälsa och välbefinnande. Det omfattar en bred samling digitala hälsovårdsverktyg, produkter och tjänster som använder teknik för att hantera kvinnors hälsoproblem, förbättra deras sjukvårdserfarenheter och uppmuntra dem att ta kontroll över sin egen hälsa.

När blev Femtech populärt?

Termen "Femtech" blev populär i början av 2010-talet, men utvecklingen av teknologier som adresserar kvinnors hälsofrågor har pågått i flera år. Framväxten av Femtech är nära kopplad till ökad medvetenhet och erkännande av kvinnors unika hälsobehov, liksom framsteg inom teknik och en ökande efterfrågan på personliga hälsolösningar.

Vilka lösningar finns inom Femtech?

Femtech-lösningar kan täcka olika aspekter av kvinnors hälsa, inklusive:

 • Reproduktiv hälsa
 • Fertilitetsspårning
 • Graviditet och förlossningsvård
 • Menstruell hälsa
 • Sexuellt välbefinnande
 • Allmänt välbefinnande

Dessa teknologier inkluderar bl.a. mobilappar, bärbara enheter, smarta sensorer, telemedicinplattformar och andra digitala verktyg utformade för att övervaka, hantera och förbättra kvinnors hälsa.

Vad är målet med Femtech?

Målet med Femtech är att ge kvinnor bättre tillgång till information, stöd och resurser relaterade till deras hälsa och därigenom förbättra deras övergripande välbefinnande.

Av vem och var används Femtech?

Femtech används globalt av en mångfald av personer, inklusive kvinnor i olika åldrar och bakgrunder, vårdpersonal och personer som är intresserade av att använda teknik för att adressera kvinnors hälsa och välbefinnande. Användningen av Femtech sträcker sig över flera sammanhang:

 • Individuella användare
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Forskning och utveckling
 • Arbetsgivare och hälsoprogram

Femtech, som är ett mångsidigt och användarcentrerat område, expanderar ständigt sin användarbas och tillämpningar i takt med att tekniken utvecklas och medvetenheten om kvinnors hälsa ökar.

Vad är skillnaden mellan Femtech och Healthtech?

"Femtech" riktar sig specifikt till kvinnors hälsa och adresserar områden som reproduktiv hälsa och välbefinnande. "Healthtech" är en bredare term som täcker olika teknologier för allmän sjukvård, inklusive telemedicin och hälsomonitorering, tillämpligt på olika populationer. Femtech är en del av Healthtech, med med fokus på kvinnors unika hälsobehov.

Hur kan Femtech ha en positiv inverkan på världen?

Hälso- och teknologiindustrin för kvinnor har revolutionerat sättet vi närmar oss kvinnors hälsa i över två decennier nu. Det har varit en spännande resa enda sedan starten, med entreprenören Ida Tin som myntade termen Femtech4 år 2016 för att legitimera den kvinnliga hälsoteknologi-marknaden och driva investeringar och innovationer inom området.

Vilka problem löser Femtech?

Idag förändrar Femtech historien om kvinnors liv och växer betydligt inom olika hälsovårdsområden, inklusive fertilitet, menstruell hälsa, mödravård, klimakteriet, preventivmedel och andra områden. Faktum är att marknaden förväntas vara nästan dubbelt så stor år 2025 som den var år 20205.

Fram till januari 2022 ledde 821 företag Femtech-utrymmet enligt PitchBook Data Inc.6 Några av de ledande Femtech-företagen just nu, såsom Flo Health, Natural Cycles, Clue, Maven Clinics m.fl., ökar kvinnors representation inom ekosystemet av hälsoteknologi för kvinnor.

Dessutom bidrar Femtech-industrin till en positiv inverkan genom att uppnå genombrott inom många viktiga områden. Till exempel förbättrar den tillgänglighet av vård, möjliggör självvård, förbättrar diagnoser, tar itu med stigmatiserade områden och erbjuder kulturellt känslig och skräddarsydd vård, enligt en artikel från McKinsey7.

Potentiella forskningsområden inom Femtech

Även om Femtech-industrin har gjort anmärkningsvärda framsteg finns det fortfarande mycket arbete som behöver göras. Detta gäller särskilt länder där hälsoindustrin fortfarande är mansdominerad, det finns en brist på innovation och säkerhet och sexualisering av kvinnor fortfarande utgör stora hinder. Samtliga av dessa hinder har lett till missgynnsamma hälsoresultat för kvinnor, både fysiskt och mentalt, vilket gör det till en brådskande prioritet att ta itu med dessa frågor8.

Hur påverkar uteslutandet av kvinnor i kliniska prövningar deras hälsa?

I detta sammanhang är det viktigt att erkänna bristen på forskning om kvinnors hälsa, vilket leder till potentiella problem såsom:

 • Felaktiga diagnoser
 • Felaktig behandling
 • Otillräcklig finansiering för kvinnospecifika hälsolösningar

En studie med namnet "Women's Involvement in Clinical Trials"9 gjord i USA, lyfter fram bristerna i analysen av könsspecifika skillnader i data. Detta hindrar framsteg inom förståelsen av kvinnors reaktion på bl.a. medicinering. Studien konstaterar att data från kvinnor måste finnas tillgänglig när beslut fattas om dosering, säkerhet och effektivitet av terapeutiska medel. Detta understryker behovet av mer forskning och inkludering av kvinnor i kliniska prövningar10.

Liknande studier har också genomförts i EU och konstaterar att det finns brister i studier av kvinnor som har orsakat kunskapsluckor om hur både mediciner, symtom och behandlingar ger olika resultat på kvinnor jämfört med män. Det är omöjligt att ignorera dessa problem, och det är nödvändigt att vidta åtgärder för att adressera dem, eftersom uteslutningen av kvinnor i kliniska studier har negativa effekter på deras hälsa.

Förutom kvinnors hälsodata tar Femtech även upp frågor om kroppsmissnöje. Chockerande nog visade en studie att 76% av kvinnor känner sig missnöjda med sin kroppsform, och över hälften av dem strävar fortfarande efter att uppnå sin idealiska kroppsvison11. Det finns dock alltid något att göra åt det, och det är här Mia Femtech kommer in! Vår vision är att uppmuntra kvinnor att ta kontroll över sina kroppar och hälsa genom teknologi, erbjuda aktuell kunskap och säkra lösningar för informerade hälsobeslut.

Mia Femtech bidrar till harmonisering av kropp och själ

Visste du att Mia Mia Femtech ägnar sig åt att adressera obemötta behov inom bröstestetik och välbefinnande? Vår innovativa approach syftar till att skapa harmoniserande lösningar, normalisera bröstestetik och uppmuntra öppna samtal om kvinnors skönhet, hälsa och välbefinnande.

Detta åtagande driver betydande framsteg inom Femtech-industrin och revolutionerar hur kvinnor uppfattar och tar hand om sina bröst. Och det slutar inte där. Vi är fast beslutna att stärka kvinnor att göra sina egna val genom att ge dem bästa informationen för att ta kontroll över sina kroppar och liv. Vi strävar också efter att normalisera estetiken för brösthälsa, så att kvinnor känner sig bekväma och självsäkra genom våra bröstprocedurer.

Dessutom tror vi på att skapa säkra lösningar och har expertis inom alla stadier av en kvinnas bröstresa. Vi finns dessutom i fler än 85 länder.

Vi tror att uppnå harmoni i varje aspekt av ditt liv inte bara behöver vara en dröm utan ett självklart tillstånd där alla kvinnor förtjänar att vara. Vi strävar efter att stärka kvinnor genom att erbjuda innovativa lösningar som kan bidra till att göra livet harmoniskt samtidigt som målet är att du som kvinna uppnår balans mellan kropp och själ.

Mia Femtech är en upplevelse som harmoniserar brösten och är baserad på en minimalinvasiv teknologi. Med Mia® kan du forma och förbättra dina bröst med 1 till 2 kupstorlekar och få ett naturligt, diskret och proportionerligt resultat12. Upplevelsen utförs på 15 minuter* eller mindre och sker helt utan allmän anestesi13 så att du kan återgå till din dagliga rutin samma dag.**

Vad tycker du om kvinnors hälsa nuförtiden? Vad tror du att kvinnor behöver? Är det mer arbete som behöver göras? Låt oss stärka diskussionen! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Dela denna blogg:


 1. Mia® resultat och upplevelsetid kan variera från konsument till konsument.
 2. Vänligen rådfråga din läkare innan du återgår till din dagliga rutin.

Referenser

 1. The World Bank IBRD-IDA, Population female (%of the total population, 2022), retrieved from data bank, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS
 2. Kelly Knickerbocker. 19 female-focused health startups founded by women. 2023. Retrieved from https://pitchbook.com/blog/female-focused-health-startups-founded-by-women.
 3. Liu KA, Mager NA. Women's involvement in clinical trials: historical perspective and future implications. Pharm Pract (Granada). 2016 Jan-Mar;14(1):708. doi: 10.18549/PharmPract.2016.01.708. Epub 2016 Mar 15. PMID: 27011778; PMCID: PMC4800017.
 4. Femtech Founder: An Interview with Clue CEO, Ida Tin, Femtech Live, February 11, 2021, https://Femtech.live/Femtech-founder-an-interview-with-clue-ceo-ida-tin/
 5. Femtech analytics, Femtech Market Overview, retrieved from Femtech Market Overview (n.d). https://www.Femtech.health/Femtech-market-overview
 6. Kelly Knickerbocker. 19 female-focused health startups founded by women. 2023. Retrieved from https://pitchbook.com/blog/female-focused-health-startups-founded-by-women.
 7. The dawn of the Femtech revolution, McKinsey&Company, Emma Kemble, Lucy Pérez, Valentina Sartori, Gila Tolub and Alice Zheng, February 14, 2022. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/the-dawn-of-the-Femtech-revolution
 8. Liu KA, Mager NA. Women's involvement in clinical trials: historical perspective and future implications. Pharm Pract (Granada). 2016 Jan-Mar;14(1):708. doi: 10.18549/PharmPract.2016.01.708. Epub 2016 Mar 15. PMID: 27011778; PMCID: PMC4800017.
 9. Liu KA, Mager NA. Women's involvement in clinical trials: historical perspective and future implications. Pharm Pract (Granada). 2016 Jan-Mar;14(1):708. doi: 10.18549/PharmPract.2016.01.708. Epub 2016 Mar 15. PMID: 27011778; PMCID: PMC4800017.
 10. Liu KA, Mager NA. Women's involvement in clinical trials: historical perspective and future implications. Pharm Pract (Granada). 2016 Jan-Mar;14(1):708. doi: 10.18549/PharmPract.2016.01.708. Epub 2016 Mar 15. PMID: 27011778; PMCID: PMC4800017.
 11. Response to a Market Study Europe and Japan Nov 2022/937 respondents from target: Woman 25-54 High Income All cups. (n.d).
 12. Establishment Labs®. Data on file. CLINR-001018.
 13. Establishment Labs®. Data on file. CLINP-001007

Relaterade bloggar