Yasal

Veri Sahiplerinin Hakları

Arka plan:

Establishment Labs ("ESTA, Biz") gizliliğinizin sizin için önemli olduğunun ve kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını önemsediğinizin bilincindedir. Tüm müşterilerimizin ve web sitesi ziyaretçilerimizin gizliliğine saygı duyuyor ve değer veriyoruz. Kişisel verileri yalnızca Gizlilik Bildirimimizde belirtildiği gibi yasal ve şeffaf bir şekilde toplayacak ve kullanacağız.

Bir 'veri sahibi' olarak, yasalar çerçevesinde kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili bir dizi hakka sahipsiniz. Bu Politika söz konusu hakları sıralamakta, açık bir şekilde izah etmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağına ilişkin rehber ilkeler sunmaktadır.

1. Hakkımızda

Establishment Labs® S.A.
Coyol Free Zone, B15
Alajuela, Kosta Rika
+506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV
Nijverheidsstraat 96
2160 Wommelgem
Belçika
VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp
+32 3 432 41 70

2. Bu Politika Neleri Kapsıyor?

İngiltere GDPR ve 2018 tarihli Veri Koruma Yasası gibi temel mevzuat ve bunları takip eden her türlü mevzuat (toplu olarak "Veri Koruma Mevzuatı") da dâhil olmak üzere veri koruma yasası kapsamında bireyler, kendilerini ve kişisel verilerini korumaya yönelik önemli haklara sahiptir.

3. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler, Veri Koruma Mevzuatı tarafından 'doğrudan doğruya veya bir tanımlayıcıya atıfta bulunmak suretiyle dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişiye ilişkin her türlü bilgi' olarak tanımlanmaktadır.

Daha basit bir ifadeyle, kişisel veri, kimliğinizin belirlenmesini sağlayan sizinle ilgili her türlü bilgidir. Kişisel veriler, adınız ve iletişim bilgileriniz gibi bariz bilgilerin yanı sıra kimlik numaraları, elektronik konum verileri ve diğer çevrimiçi tanımlayıcılar gibi daha az bariz bilgileri de kapsar. Kullandığımız kişisel veriler Gizlilik Bildirimimizde belirtilmiştir.

4. Haklarım Nelerdir? (Özet)

Veri Koruma Mevzuatında 'veri sahibi' olarak temel haklarınız aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 1. Bilgilendirilme hakkı;
 2. Erişim hakkı;
 3. Düzeltme hakkı;
 4. Sildirme hakkı;
 5. İşlemeyi kısıtlama hakkı;
 6. Verilerin taşınabilirliği hakkı;
 7. İtiraz hakkı; ve
 8. Otomatik karar verme ve profil oluşturma ile ilgili haklar.

dpo@establishmentlabs.com

5. Bilgilendirilme Hakkı;

Kişisel verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Sağladığımız bilgiler, verilerinizin hangi amaç(lar)la kullanıldığına, ne kadar süreyle sakladığımıza ve (varsa) kimlerle paylaşılacağına ilişkin ayrıntıları içermelidir.

Bu önemli gizlilik bilgilerine Gizlilik Bildirimimizde yer verilmiştir. Haklarınızla ilgili ek bilgiler de bu Politikada yer almaktadır.

Doğrudan doğruya sizden veri topladığımız durumlarda, bu gizlilik bilgileri verilerin toplanması sırasında sunulacaktır. Web sitemizi ziyaret ederken veya bir hesap açarken Gizlilik Bildirimimizi okumanızı, okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirtmek için Onay vermenizi isteyeceğiz.

6. Erişim Hakkı

'Veri sahibi erişimi' olarak da bilinen bu hak, size hakkınızda elimizde bulunan kişisel verilerin bir kopyasını ve diğer destekleyici bilgileri edinme hakkı verir.

Bu hak, verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızı anlamanıza yardımcı olmak ve bunları hukuka uygun bir şekilde kullandığımızı teyit etmek için tasarlanmıştır.

Bu hakkınızı bir 'veri sahibi erişim talebi' yaparak kullanabilirsiniz. Veri sahibi erişim talebi sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Ne kadar fazla ayrıntı verebilirseniz, o kadar hızlı yanıt vermemiz kolaylaşacaktır. Bu tür talepler için standart bir format olmamakla birlikte, talepte bulunurken kullanmanız için https://establishment-labs.privacy.saymine.io/Motiva adresinde bir Veri Sahibi Erişim Talep Formu mevcuttur. Ayrıca dpo@establishmentlabs.com adresine de bir talep gönderebilirsiniz.

Yasa gereği, bir veri sahibi erişim talebini aldıktan sonra bir takvim ayı içinde (veya kimlik kanıtı veya bir ücret talep ettiğimizde (aşağıdaki hususlar doğrultusunda), bunun ulaşmasını takiben bir takvim ayı içinde) yanıtlamamız gerekmektedir. Ayrıca, talebinizin kapsamını ve niteliğini anlamak için sizden daha fazla bilgi istememiz gerekebilir. Böyle bir durumda, siz gerekli açıklamayı yapana kadar yanıt verme süremiz durdurulacaktır. Karmaşık bir talepte veya birden fazla talepte bulunmanız gibi bazı belirli durumlarda, bu süre iki aya kadar uzatılabilir. Ancak, her halükarda tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir.

Normalde veri sahibi erişim talebi için bir ücret ödenmez. Bununla birlikte, 'açıkça temelsiz veya aşırı' talepler için, masraflarımızı karşılayan 'makul bir ücret' talep etme hakkımız bulunmaktadır. Ayrıca bazı belirli durumlarda talebinizi reddetmemize de izin verilebilir.

7. Düzeltme Hakkı

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında, yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini veya eksik kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahipsiniz.

Bir 'veri sorumlusu' olarak, elimizdeki kişisel verilerin doğru olmasını ve gerektiğinde güncel tutulmasını sağlamak için tüm makul adımları atmamız gerekmektedir. Düzeltme hakkınız bu yükümlülükle yakından ilişkilidir.

Bu hakkı, bizimle iletişime geçerek ve yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğunu düşündüğünüz verilerinizin düzeltilmesini isteyerek kullanabilirsiniz. Tarafımızca tutulan kişisel verilerinizi web sitemizdeki hesabınıza giriş yaparak ve bilgileri güncelleyerek de güncelleyebilirsiniz.

8. Sildirme Hakkı

Bu hak 'unutulma hakkı' olarak da bilinmekte olup size kişisel verilerinizin silinmesini (veya örneğin elektronik ortamda değil de kağıt üzerinde tutulması halinde 'başka bir şekilde imha edilmesini') talep etme hakkı vermektedir.

Bizimle iletişime geçip verilerinizin silinmesini isteyerek bu hakkınızı kullanabilirsiniz.

Sildirme hakkının mutlak bir hak olmadığını ve Veri Koruma Mevzuatında belirtilen bazı durumlarda bu hakkın geçerli olmadığını unutmayınız. Örneğin, yasal bir yükümlülüğe uymak için ilgili verilere ihtiyacımız olması halinde kişisel verilerinizi sildirme talebinizi yerine getirmeyebiliriz. Böyle bir durumda sildirme talebinize yanıt verirken kişisel verilerinizin neden silinemeyeceğini açıklarız.

9. İşlemeyi Kısıtlama Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını veya durdurulmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Uygulamada bu, kişisel verilerinizin silinmesine alternatif bir haktır. Bu açıdan kişisel verilerinizi kullanma şeklimizi sınırlayabileceğiniz, ancak yine de bunları saklamamıza izin verebileceğiniz anlamına gelir.

İşlemeyi kısıtlama hakkının mutlak bir hak olmadığını ve yalnızca aşağıdakiler gibi belirli durumlarda geçerli olduğunu unutmayınız:

 1. Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmiş olmanız ve bizim de bunların doğruluğunu teyit etmekte olmamız;
 2. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması ve kişisel verilerinizi silmemiz yerine işlemeyi kısıtlamamızı istemeniz;
 3. Kişisel verilere artık ihtiyacımız olmaması, ancak sizin yasal bir hak talebinde bulunmak, bu talebi icra etmek veya savunmak için bu verileri saklamamıza ihtiyaç duymanız; veya
 4. İtiraz hakkınızı (aşağıdaki Bölüm 10'a bakınız) kullanmış olmanız ve kişisel verilerinizi işlememize ilişkin meşru gerekçelerimizin, bunları kullanmamıza itiraz hakkınızı geçersiz kılıp kılmadığını değerlendirmekte olmamız.

İşleme kısıtlandığında, izniniz olmadıkça veya aşağıdaki durumlar dışında kişisel verilerinizi saklamak dışında bir işlem yapamayız:

 1. Kişisel verilerinizi hukuki taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kullanmamız gerekmesi;
 2. Kişisel verilerinizi başka bir kişinin haklarını korumak için kullanmamız gerekmesi; veya
 3. Kamunun önemli çıkarlarının verilerin kullanımına gerekçe oluşturması.

Bizimle iletişime geçip verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteyerek bu hakkınızı kullanabilirsiniz.

10. Verilerin Taşınabilirliği Hakkı

Kişisel verilerinizi sizin izninizle veya aramızdaki bir sözleşmenin ifası için işlediğimiz ve otomatik işleme yöntemlerini kullandığımız (yani kağıt ortamındaki dosyaları kullanmadığımız) durumlarda, kişisel verilerinizin bir kopyasını başka bir kuruluşta kullanılması için yaygın olarak kullanılan bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizi doğrudan başka bir kuruluşa göndermemizi de talep edebilirsiniz.

Bu hak, kişisel verilerinizi, kullanılabilirliğini etkilemeden, güvenli ve emniyetli bir şekilde bir kuruluşun BT sisteminden başka bir kuruluşun BT sistemine kolayca taşımanızı, kopyalamanızı veya aktarmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu hakkın yalnızca bize vermiş olduğunuz kişisel veriler için geçerli olduğunu unutmayınız. Söz konusu veriler hesabınızdaki veya profilinizdeki bilgilerin yanı sıra kullanım geçmişi ve konum verileri gibi diğer faktörler de dâhil olmak üzere web sitemizdeki faaliyetlerinizden elde edebileceğimiz verileri içermektedir. Bize vermiş olduğunuz verilere dayanarak oluşturabileceğimiz ek verileri veya anonim hale getirilmiş verileri içermez. Bazı durumlarda erişim hakkınız sizinle ilgili daha fazla kişisel veriyi kapsayabilir (yukarıdaki 6. Bölüme bakınız).

Bu hakkınızı bizimle iletişime geçip kişisel verilerinizin bir kopyasını başka bir kuruluşta kullanmak üzere isteyerek ya da kişisel verilerinizin söz konusu kuruluşa aktarılmasını talep ederek kullanabilirsiniz.

11. İtiraz Hakkı

Kişisel verilerinizi 'meşru menfaatlerimiz' temelinde veya kamu yararına yürütülen bir faaliyetin ifası için işlediğimiz durumlarda, kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamıza itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamıza itiraz hakkınız mutlak olup, bu talebi reddetmemizi haklı kılacak herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır.

Kişisel verilerinizi 'meşru menfaatlerimiz' temelinde veya kamu yararına yürütülen bir faaliyetin ifası için işlememize itiraz hakkınızın mutlak olmadığını dikkate alınız. Bu hakkı kullanma yönünde talepte bulunurken, kendi özel durumunuza dayalı gerekçeler göstermeniz gerekmektedir. Menfaat, hak ve hürriyetlerinizi geçersiz kılan 'zorlayıcı meşru gerekçeler' gösterebilmemiz halinde veya hukuki taleplerin oluşturulması, icrası veya savunulması için işlemenin gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi kullanmaya devam edebiliriz. Kişisel verilerinizin araştırma amacıyla işlenmesi durumunda başka sınırlamalar da söz konusudur.

Bu hakkı bizimle iletişime geçip kişisel verilerinizin ilgili amaç(lar) için işlenmesine itirazınızı belirterek ve (yukarıdaki paragraf uyarınca) gerektiğinde bir açıklama sunarak kullanabilirsiniz.

12. Otomatik Karar Alma (Profil Oluşturma Dâhil)

Gizlilik Bildirimimizde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi kullanarak belirli otomatik karar alma (yani, herhangi bir insan müdahalesi olmadan yalnızca otomatik araçlar kullanarak karar alma) işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

Söz konusu kararın yasal veya 'bu neviden önemli' etkiler doğurduğu hallerde, profil oluşturma da dâhil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkınız bulunmaktadır.

Bu şekilde alınan kararlara itiraz etme hakkınız olup aşağıdaki yollara başvurabilirsiniz:

 1. İnsan müdahalesi talep etme;
 2. Kendi görüşünüzü ifade etme; ve
 3. Tarafımızdan karara ilişkin bir açıklama alma ve açıklamaya itiraz etme.

Bu hakkı, bizimle iletişime geçip kişisel verileriniz kullanılarak yalnızca otomatik yollarla alınan bir karar hakkında soru sormak veya karara itiraz etmek istediğinizi belirterek ve yukarıdakilerden (a, b ve/veya c) hangisini yapmak istediğinizi ifade ederek kullanabilirsiniz (önceki paragrafa bakınız).

13. Haklarınızın Kullanımı

Bir veri sahibi olarak haklarınızdan herhangi birini kullanmak için Veri Koruma Görevlisi ("DPO") ile iletişime geçiniz:

dpo@establishmentlabs.com

Haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçtiğinizde, yukarıda belirtilen şekliyle hangi haklarınızı kullandığınız konusunda açıklayıcı olunuz.

14. Alındı ve Yanıt

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızdan herhangi birini kullanma talebinize her zaman hızlı bir şekilde yanıt veririz. Talebinizin alındığını gecikmeksizin bildirir ve talebinize mümkün olan en kısa sürede eksiksiz bir yanıt veririz. Normalde, yukarıda belirtildiği üzere, bu talebinizin alınmasından itibaren bir takvim ayı içinde olacaktır. Ek süre gereken hallerde, buna neden gerek duyulduğunu bildirmek için ilk takvim ayı içinde sizinle irtibata geçeriz.

15. Şikayet Hakkınız

Kişisel verilerinizi kullanmamız veya bu Politika kapsamındaki haklarınızı kullanma talebinizi ele almamız hakkında herhangi bir şikayet gerekçeniz olduğu durumlarda, bölgenizdeki denetleyici makama şikayette bulunabilirsiniz.

Bununla birlikte, sorunlarınızı çözüme kavuşturma fırsatını memnuniyetle karşılarız. Bu nedenle, öncelikle yukarıda Bölüm 13'te belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

16. Bu Politikada Yapılan Değişiklikler

Zaman içinde bu Politikada değişiklikler yapabiliriz. Örneğin kanunlarda değişiklik olması veya işimizde kişisel verilerin korunmasını etkileyecek şekilde değişiklik yapmamız halinde buna ihtiyaç duyulabilir. Bu Politika da en az yılda bir kez olmak üzere düzenli olarak gözden geçirilecektir.

Yapılan değişiklikler miafemtech.com/tr adresinde yayınlanır. Bu Politika en son 6 Şubat 2023 tarihinde gözden geçirilmiş ve en son yine 6 Şubat 2023 tarihinde güncellenmiştir.


 1. Sağlanan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Buradaki içerik bir hekime danışmanın yerine geçmez. Mia® henüz ABD'de ticari faaliyet göstermemektedir.
 2. Burada sunulan beyan ve görüşler herkes için geçerlidir. Elde edilen sonuçlar farklılık gösterebilir ve başkalarının deneyimlerini yansıtmayabilir. Tüm beyanlar kişilerin kendi isteğiyle verilmiştir ve bu beyanlar karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamış, ücretsiz ürün, hizmet veya herhangi bir fayda sağlanmamıştır. Beyanlar hasta deneyimlerini yansıtmaktadır. Nihai sonuçlar ve deneyimler kişiye özgü olacaktır.
Meme Uyumum