Yasal

Mia® Kapsamlı Teminat

Modern ve yetkin tüketicilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Mia® prosedürü, benzersiz bir Mia® Diamond Dijital Sanat Eserine dönüştürülebilen, sadece size özel güzel bir sanat eserinin yaratılması yoluyla özgünlük desteğini içerir. Bu özgünlük kanıtı veya benzersiz sanat, prosedürün Mia® sertifikalı bir Klinik ve Plastik Cerrah tarafından gerçekleştirildiğinin güvencesidir.

Bu kadarla da kalmıyor! Mia® sistemi ve Diamonds kaydı(a) ile, işlemden sonraki 10 yıl içinde meydana gelen Kapsüler Kontraktür(b) durumunda ürün değişimi veya Rüptür(c) durumunda ömür boyu değişim ve işlemden sonraki 10 yıl içinde ihtiyaç duyulması halinde mali yardım sağlayan kapsamlı bir garanti programına kaydolursunuz.(d)

Size kolaylık sağlamak için Mia® Kapsamlı Teminatı ile sağlanan güvenceyi özetleyen aşağıdaki tabloyu oluşturduk:

Daha ileri derecelerde Kapsüler Kontraktür(b) Durumunda Ürün Değişimi

Establishment Labs, etkilenen Mia® Diamond'lar(e) yerine aynı veya benzer bir Mia® Diamond'ları ücretsiz olarak sağlayacaktır.

Mia® kapsamına dâhil mi?
Kayıt gerekli
Teminat süresi

10 Yıl

Fayda

Ücretsiz değişim

Rüptür Durumunda Ürün Değişimi(c)

Establishment Labs, etkilenen Mia® Diamond'lar(e) yerine aynı veya benzer bir Mia® Diamond'ları ücretsiz olarak sağlayacaktır.

Mia® kapsamına dâhil mi?
Kayıt gerekli
Teminat süresi

Ömür boyu

Fayda

Ücretsiz değişim

Mali Yardım

Establishment Labs, Rüptür veya Kapsüler Kontraktür (Baker derecelendirmesiyle III ve IV) durumunda, gerekirse Mia® Diamond(e) ürününüzün değiştirilmesiyle birlikte 5.000 ABD dolarına kadar mali yardım sağlayacaktır.

Mia® kapsamına dâhil mi?
Kayıt gerekli
Teminat süresi

10 Yıl

Fayda

5.000 ABD dolarına kadar mali yardım

 1. Kayıt işlemi, kayda konu prosedürün tarihinden itibaren 90 gün içinde gerçekleştirilmelidir.
 2. Kapsüler kontraktür (Baker derecelendirme sistemiyle III ve IV).
 3. Rüptür: Yırtılmanın cerrahtan kaynaklanmadığı, üretim kaynaklı bir sorundan kaynaklandığı durumlarda.
 4. Hüküm ve Koşullar geçerlidir.
 5. Zen® Mia® Diamond’larınızın izlenebilirliğini sağlayan yeni nesil bir teknolojidir.

Mia® Kapsamlı Teminat ve Ürün Değiştirme Poliçesi: Hüküm ve Koşullar

Bu belge ("Hüküm ve Koşullar"), Ürün Değiştirme Poliçesi ve sağlanabilecek mevcut mali yardım da dahil olmak üzere Mia® Kapsamlı Teminat garanti programının şartlarını, koşullarını ve talep prosedürlerini açıklamaktadır. Mia® Kapsamlı Teminat sadece implante edilen Mia® Diamond'lar için geçerlidir.

Hastaya Yönelik Bilgiler

Mia Femtech prosedüründen önce cerrah, Mia Femtech prosedürü geçirecek hastaya ("tüketici") Establishment Labs'ın Mia® Kapsamlı Teminatının ayrıntılarını açıklamalı ve tüketiciye bu Hüküm ve Koşulların bir kopyasını vermelidir. Cerrah, Mia® Kapsamlı Teminatının ayrıntılarını açıklamanın yanı sıra, DOC-026 "Hasta için Motiva İmplantları® ile Meme Büyütme Bilgileri" uyarınca Mia® Diamond'lar ile ilişkili olası advers reaksiyonlar ve komplikasyonların yanı sıra Mia® Diamond'lar ile ameliyatın faydaları ve riskleri hakkında da tüketiciyi bilgilendirmelidir. Cerrah, burada Establishment Labs tarafından sağlanan Mia® Kapsamlı Teminatının, tüketici ile cerrahi hizmetler için sözleşme yapan cerrah veya klinik arasındaki doğrudan sözleşme ilişkisinde geçerli olan garantilerden ayrı olduğu ve bunları sınırlamadığı veya hariç tutmadığı konusunda tüketiciyi bilgilendirmelidir.

Ürün Değişim Politikası

Tüm Mia® Diamond ürünlerimiz, (1) Mia Diamond'ların kullanım ömrü boyunca meydana gelen rüptür* veya (2) Mia® prosedüründen sonraki 10 yıllık bir süre içinde meydana gelen Baker III veya IV dereceli kapsüler kontraktür (her biri "Ürün Değiştirme Poliçesi Dönemi" olarak anılacaktır) durumunda Ürün Değiştirme Poliçemiz kapsamındadır. Establishment Labs, etkilenen Mia® Diamond'lar yerine aynı veya benzer tipte Mia® Diamond'ları ücretsiz olarak sağlayacak olup, kontralateral taraftaki Mia® Diamond'da Baker derecesi III veya IV olan bir kapsüler kontraktür veya rüptür yaşanmamış olsa dahi, cerrahın tavsiyesi üzerine tüketiciye aynı zamanda kontralateral taraftaki Mia® Diamond için de ücretsiz olarak bir yeni Mia® Diamond sağlanabilecektir. İkame ürünün implantasyonu ve sonraki tüm prosedürler, mevcut DOC-001037 Kullanım Talimatları Establishment Labs Silikon Meme Motiva İmplantları® Ergonomix2® with Zen® ve uygun niteliklere sahip lisanslı cerrahlar tarafından gerçekleştirilen kabul edilmiş cerrahi prosedürlere tam olarak uygun olmalıdır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Establishment Labs, Mia® Diamond olmayan herhangi bir yedek ürün sağlamayacak veya bunların ücretini ödemeyecek ya da Mia® Diamond yerine para vermeyecektir. Bu gerekliliklere uyulmaması, Ürün Değiştirme Poliçesi kapsamındaki her türlü talebi geçersiz kılacaktır. Bu Ürün Değiştirme Poliçesinin şartları, Ürün Değiştirme Poliçesi Döneminin geri kalanı için de geçerliliğini koruyacaktır. Yukarıdaki hususlar mahfuz kalmak kaydıyla, Ürün Değiştirme Poliçesi Döneminde Ürün Değiştirme Poliçesinin kullanımını tetikleyen herhangi bir olayın vukuunda ("Ürün Değiştirme Poliçesi Olayı"), Ürün Değiştirme Poliçesi etkilenen Mia® Diamond'lar için uygulanacak ve söz konusu Mia® Kapsamlı Teminatı belirli bir Mia® Diamond çifti için yalnızca bir kez uygulanabilecektir. Daha açık bir ifadeyle, bir tüketicinin Mia® Diamond'larını kapsayan geçerli tüm Mia® Garantileri yalnızca bir Ürün Değiştirme Poliçesi Olayına uygulanabilir ve söz konusu Mia® Diamond'lar için geçerli tüm Mia® Kapsamlı Teminatı, değiştirme sırasında söz konusu Mia® Diamond'lardan yalnızca biri değiştirilse bile her iki Mia® Diamond için de geçerliliğini yitirecektir. Değiştirilen tüm Mia® Diamond'ların kendilerine ait ayrı bir Mia® Kapsamlı Teminatı olacaktır.

Mali Yardım

Mali yardım sadece Mia® Diamonds with Zen® için geçerli olan bir teminattır. Bu teminattan yararlanabilmek için tüketici, ilgili Mia® Diamond prosedürü takip eden 90 gün içinde Mia Femtech web sitesinde ilgili Mia® Diamonds with Zen®'i kaydettirmelidir. Sonrasında, mali yardım teminatı prosedür tarihinden itibaren 120 ay boyunca geçerli olacaktır ("10Y Teminat Süresi"). Mali yardım teminatı, kayıtlı tüketicilere ikame Mia® Diamond'lar ve (aşağıda tanımlanan) 10Y Teminat Olayı için 5.000 ABD dolarına kadar mali yardım sağlar. Mali yardım, tüketici ve cerrah bu Hüküm ve Koşullarla Mia® Kapsamlı Teminat, koşullar ve talep prosedürlerine tam olarak uyduğunda, değiştirme ameliyatının fiilen gerçekleşen ve belgelenen maliyetleri için uygulanabilir. 10Y Teminat Dönemi içinde Baker dereceleri III veya IV olan bir kapsüler kontraktür veya rüptür meydana gelirse ("10Y Teminat Olayı"), Ürün Değiştirme Poliçesi ve mali yardım teminatı etkilenen Mia® Diamond'lara uygulanacaktır. Daha açık olmak gerekirse, bir hastanın Mia® Diamond'larını kapsayan geçerli herhangi bir Mia® Kapsamlı Teminatı yalnızca bir 10Y Teminat Olayına uygulanabilir. 10Y Teminat Olayı yoksa, kapsüler kontraktür için Ürün Değiştirme Poliçe Dönemi ve mali yardım 10Y Teminat Döneminin sonunda yürürlükten kalkar.

İstisnalar:

Mia® Kapsamlı Teminatı, o sırada geçerli olan DOC-002 "Kullanım Talimatları, Steril Silikon Meme İmplantları Motiva® İmplant Matrisi" ve uygun niteliklere sahip, lisanslı plastik cerrahlar tarafından, geçerli cerrahi prosedürlere tam olarak uyularak gerçekleştirilenler dışında hiçbir prosedür için geçerli olmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere rağmen, Mia® Kapsamlı Teminatı için tüketici, yukarıdaki talimatlara ve prosedürlere uyulmamasının söz konusu garanti vakasına neden olmadığını kanıtlayabilirse yine de mali yardım almaya hak kazanacaktır. Mia® Kapsamlı Teminatı aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

Daha önce başka marka meme implantlarıyla kapsüler kontraktür öyküsü olan tüketiciler.

 • I veya II. derece kapsüler kontraktürlerde sağlam olan Mia® Diamond'ların çıkarılması.
 • Sağlam Mia® Diamond'ların büyüklük değiştirme amacıyla çıkarılması.
 • Kırışma veya bükülme nedeniyle sağlam Mia® Diamond'ların çıkarılması.
 • Yeniden ameliyat prosedürlerinden kaynaklanan veya bu prosedürler sırasında oluşan kabuk bütünlüğü kaybı.
 • Açık kapsülotomi veya kapalı kompresyon kapsülotomi prosedürlerinden kaynaklanan kabuk bütünlüğü kaybı.
 • Keskin alet hasarından kaynaklanan kabuk bütünlüğü kaybı.

Talepte Bulunma ve Mali Yardım Başvurusu

Mia® Kapsamlı Teminat çerçevesinde bir talepte bulunmak veya mali yardıma başvurmak için tüketici, garanti talebini https://miafemtech.com/tr/contact adresindeki Mia® destek web sitesinde oluşturmalıdır. Rüptür ve Baker derecelendirmesiyle III ve IV. derece kapsüler kontraktür vakaları, Mia® Kapsamlı Teminatında tanımlanan uygunluk zaman dilimi içinde Establishment Labs'a bildirilmelidir. Mia® Kapsamlı Teminat dahilinde Mia® Diamond değişimi ve/veya (yerine göre) mali yardım için uygunluğun doğrulanabilmesi için aşağıdakiler istenmektedir:

 • Tüketicinin implant bilgilerini ve olay açıklamasını FOR-302 "Şikayet Bildirimi (Müşteri)" ile kayda geçirin. Bu belge eksiksiz olarak doldurulmalı ve tedaviyi uygulayan cerrah tarafından imzalanmalıdır. Bu rapor, cihaz ve alet referansları, seri ve lot numaraları, hacim, taban, projeksiyon, son kullanma tarihi ve tip gibi doğru bir şekilde sağlanması gereken önemli bilgileri içerir. Ayrıca bildirilen olayın ayrıntılı bir açıklamasını da içermelidir.
 • Baker derecelendirme sistemiyle III ve IV. derece kapsüler kontraktür talepleri için, tanıyı doğrulayan teknisyen raporu da dâhil olmak üzere bir ultrason veya yüksek çözünürlüklü ultrason sunun.
 • Cerrahtan alınmış ve işlemden sonra tüketicinin gelişimi ile komplikasyonun gelişimini gösteren bir klinik rapor sunun.
 • Komplikasyondan önce ve sonra, eksplant prosedüründen önce memenin görünümünü gösteren, tüketicinin işlem sonrası ve komplikasyon sonrası fotoğraflarını (önden ve yandan) iletin.
 • Rüptür talepleri için: eksplante edilmiş ürün gereklidir. İstisnai durumlarda, yürürlükteki yerel yasalar buna izin vermediğinde, yardım için Establishment Labs ile iletişime geçiniz. Yürürlükteki yerel yasalar eksplante edilen ürünün iadesine izin verdiğinde, hasta cerraha çıkarılan ve dekontamine ve sterilize edilen ürünü SID-129 "İade Edilen Cihazlar İşleme Protokolü" ve yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun olarak şu adrese göndermesi talimatını vermelidir: Establishment Labs, Coyol Free Zone and Business Park, Building B25, Alajuela, Kosta Rika.
 • Establishment Labs, kendi takdiri doğrultusunda, revizyon prosedürünü kapsayan ameliyat raporunun bir kopyasını ve/veya prosedür odası, lokal anestezi ve değiştirme prosedürü için gerçekleşen cerrah ücretlerini gösteren faturaların kopyalarını talep edebilir.
 • Establishment Labs, gerçekleştirilen prosedürlerin sayısı ve Mia® Diamonds için bilinen pazar sonrası komplikasyon oranları dikkate alındığında, Baker derecelendirme sisteminde III ve IV. derece kapsüler kontraktür tekrarlama oranları bu tür taleplere ilişkin makul ve orantılı aralığın önemli ölçüde dışında kalan cerrahları Mia® Kapsamlı Teminatının dışında bırakma hakkını saklı tutar. Bu durum, ilgili tüketicinin farklı bir cerrah aracılığıyla Mia® Kapsamlı Teminatına dayalı bir garanti talebinde bulunma hakkına engel teşkil etmez.
 • Establishment Labs, tek bir tüketiciden, tek bir cerrahtan veya tek bir klinik veya hastaneden tekrarlayan talepler olması durumunda araştırma yapma ve ek kanıt ve belge talep etme hakkını saklı tutar.
 • Establishment Labs'ın bir şikayeti çözmek ve kapatmak için 90 güne kadar süresi vardır. Ancak şikayetleri daha kısa sürede çözmek için makul çaba sarf edecektir.
 • Bir Mia® Kapsamlı Teminat talebi için sunulan klinik kanıtların yetersiz olması durumunda, Establishment Labs ek kanıt talep etmek için en fazla üç girişimde bulunacaktır. Herhangi bir yanıt alınmazsa, Establishment Labs şikayeti kapama yetkisine sahiptir.
 • Herhangi bir Mia® Diamond çıkarılmadan ÖNCE gerekli bilgi ve destek belgelerinin sağlanması konusunda rehberlik için tüketici veya cerrahı, yerel temsilci veya https://miafemtech.com/tr/contact adresinden Establishment Labs Tüketici Destek Departmanı ile iletişime geçmelidir.

Establishment Labs, doldurulmuş FOR-302 "Şikayet Bildirimi (Müşteri)" formu kendisine ulaşmadan herhangi bir değiştirme işleminin masraflarını karşılamaz. Ayrıca, Establishment Labs, ödeme yapılmadan önce talep sahibinden değiştirme prosedürüyle ilgili fatura veya makbuzların birer kopyasını isteyebilir. Ödeme öncesinde prosedür notları gibi başka belgeler de istenebilir. Mali yardım talepleri, https://miafemtech.com/tr/contact adresi üzerinden Establishment Labs'e iletilmelidir. Establishment Labs, bu belgedeki şartları haber vermeksizin ve ilgili tüketici veya cerrahın rızasını almaksızın iptal etme, değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Bu tür bir iptal, değişiklik veya modifikasyon, prosedür tarihinde yürürlükte olan mevcut Mia® Kapsamlı Teminatı çerçevesinde halihazırda kayıtlı ve kapsam dahilinde olan implantlarla ilgili talepleri etkilemeyecektir. Mia® Kapsamlı Teminatı devredilemez ve iade edilemez. Yerel mevzuatın izin vermediği durumlarda Mia® Kapsamlı Teminatı geçersizdir.

*Cerrahların veya diğer üçüncü tarafların neden olduğu rüptürler bu garanti kapsamında değildir.

Meme Uyumum