Yasal

Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildirimi ("Bildirim") size Coyol Free Zone, B15 Alajuela, Kosta Rika adresinde kayıtlı Establishment Labs® S.A, ("ESTA", "biz") ve AB'de bulunmanız durumunda veri sorumlusu sıfatıyla, ESTA ile birlikte veri işleyen ve ESTA'nın AB'deki temsilcisi olarak faaliyet gösteren Nijverheidsstraat 96, 2160 Wommelgem, Belçika, VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp adresinde kayıtlı European Distribution Center Motiva BV ("EDC") tarafından iletilmektedir. Bu Bildirim, ESTA ve EDC'nin miafemtech.com ve diğer web siteleri (establishmentlabs.com, miafemtech.com) (ayrı ayrı "Web Sitesi" veya toplu olarak "Web Siteleri"), ESTA, EDC ve bağlı kuruluşlarımızın (hepsi birlikte "Bağlı Kuruluşlar") sahip olduğu veya kontrol ettiği uygulamalar, ürünler ve hizmetler veya bu Bildirime bir bağlantı içeren Web Siteleri aracılığıyla topladığı kişisel verileri kapsar. Kişisel veriler, diğer bilgilerle birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmanıza olanak tanıyan bilgiler ("Kişisel Veriler") anlamına gelir.

Bu Bildirim, aşağıdaki durumlarda Kişisel Bilgilerin sorumlusu olarak rolümüz gereği Kişisel Verileri nasıl topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız ve sakladığımız konusunda sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır:

 • Bilgi indirmeniz de dâhil olmak üzere web sitelerimizle etkileşim kurduğunuzda.
 • Bir web sitesi veya uygulama hesabı oluşturmak veya muhasebe amacıyla bir faturayı işlemek için veri toplamak gibi, hizmetlerimizin idaresine ve sizinle olan ilişkimizin ("Hizmetler") yönetilmesine olanak tanımak için kişisel verilerinizi ilettiğinizde.
 • Mia® Kapsamlı Teminat kaydı veya ürün desteği ("Ürünler") için ilgilenen doktor, Mia® Diamond ve Minimal İnvazif Sistem seri numaraları, satın alma tarihi ve prosedür ayrıntıları gibi sağlık verilerini sağlamaya açıkça izin verdiğinizde.
 • Etkinliklerimizden, web seminerlerimizden, canlı etkinliklerimizden veya konferanslarımızdan (topluca "Etkinlikler") birine kaydolduğunuzda ve/veya katıldığınızda.

ESTA hangi Kişisel Verileri toplar?

Tarafımıza sağladığınız veriler

Web sitelerimize erişirken veya web sitelerimizi kullanırken, örneğin çevrimiçi bir hesap açtığınızda veya web sitelerimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde bize vermeyi tercih ettiğiniz Kişisel Verileri toplayabiliriz. Bizimle iletişime geçmeniz halinde yazışmalarımızın kaydı tutulacaktır.

Mia® Kapsamlı Teminatı ile Minimal İnvazif Sistem ve Mia® Diamond'lar için kayıt yaptırdığınızda olduğu gibi, Ürünler için bize sağlamayı açıkça kabul ettiğiniz Kişisel Verileri alır ve saklarız. Bu veriler arasında isim, adres, prosedür bilgileri, ilgili cerrah, implant seri numaraları, fotoğraflar, belgeler ve diğer gerekli prosedür bilgileri yer alabilir.

Hizmetlerimizi veya Etkinliklerimizi kullandığınızda, ad, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere verdiğiniz Kişisel Verileri kaydederiz. İletişim kayıtlarımızı tutarız.

Web Sitelerimizin veya Uygulamalarımızın herhangi bir yerinde istenen bilgileri vermeyi reddedebilirsiniz. Ancak bu durumda hesabınızın oluşturulması, Mia® Diamond ve Minimal İnvazif Sistem kaydınız veya herhangi bir kampanyaya katılımınız ile ilgili istenen hizmetleri size sağlayamayabiliriz.

Otomatik Veri Toplama

İnternet siteleri:

İzleme tercihlerinize bağlı olarak ESTA, İnternet Sitelerimize veya Uygulamalarımıza nasıl erişildiği ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplayan ve sağlayan izleyiciler ve çerezler gibi çeşitli teknolojiler kullanabilir. Bu bilgiler arasında internet tarayıcınız, işletim sisteminiz, hizmet sağlayıcınız, görüntülediğiniz sayfalar, bunları ne zaman ve ne kadar süreyle görüntülediğiniz ve demografik bilgiler yer alabilir.

Web sitemizde kullanılan çerezler ve izleyiciler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Bildirimimize bakınız.

Hizmetler:

Hizmetleri kullandığınızda, ağ verileri de toplanabilir. Veriler arasında kullanıcılar hakkında günlük bilgilerini (IP adresleri dâhil), kullanım bilgileri (kullanıcıların kullandığı hizmet türleri, performans ölçümleri ve bilgisayar yapılandırmaları) ve çerezler veya benzer teknolojiler tarafından toplanan verileri yer alabilir.

Güvenilir üçüncü taraflardan topladığımız bilgiler:

Kişisel Bilgileriniz (i) Web Sitemizle etkileşime geçtiğiniz veya Web Sitemizi kullandığınızda, (ii) Etkinliklerimize kayıt yaptırdığınız ve/veya katıldığınızda ve/veya (iii) Hizmetlerin bir parçası olarak toplandıysa, CRM servis sağlayıcımızda saklandığı şekliyle Kişisel bilgileriniz, doğru ve güncel olmasını ve ilk toplanma amacına ulaşmasını sağlamak için zenginleştirilebilir veya güncellenebilir. Kişisel Bilgilerinizi zenginleştirmek ve güncellemek için kullanılan ve üçüncü tarafların veri setlerinin kullanımından elde edilen bilgilerin Kişisel Bilgi teşkil etmediğini, yalnızca kuruluşunuzun adı, yapısı, sektörü ve bunlara benzer nitelikleriyle ilgili veri unsurlarından ibaret olduğunu unutmayınız.

Halihazırda elimizde bulunan Kişisel Bilgilerinizi zenginleştirmek veya güncellemek amacıyla kişisel olmayan bilgiler de edinebileceğimizi dikkate alınız.


Kişisel Verilerinizi nasıl ve hangi yasal temellere dayanarak kullanıyoruz?

Web Sitelerimizde, Ürünlerimizde veya Etkinliklerimizde sizden topladığımız kişisel bilgiler:

 • Web sitesini ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için.
 • Kullanıcı hesabı oluşturmak için.
 • Siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmalarını teminen web sitelerimizi geliştirmek amacıyla.
 • Pazarlama, reklam yapmak, ürün ve hizmetleri iyileştirmek, anketler veya trend analizi yapmak için.
 • Veri analizi, test, sorun giderme, anket ve istatistiksel amaçlar gibi kurum içi faaliyetleri gerçekleştirmek için.
 • Web sitelerimizi güvende tutmaya yardımcı olmak için.
 • Tıbbi araştırma amacıyla sizinle e-posta, telefon, faks veya posta yoluyla iletişime geçmek için.
 • Kurum içi kayıt tutma, müşteri hizmetleri ve Ürünlerinizle ilgili taleplerinize yanıt verme dâhil olmak üzere Mia® Diamond ve Minimal İnvazif Sistem'inizi hesabınız üzerinden kaydetmek için.
 • Abone olduğunuz Mia® Kapsamlı Teminat hizmetimize katılımınıza olanak tanımak için.

Kişisel Verileri kullanımımız, güvenlik, iş performansını iyileştirmek ve ağ operasyonlarını sürdürmek yönündeki meşru menfaatlerimize dayanabilir. İş ve pazarlama uygulamalarını geliştirmek veya bizden satın almış olabileceğiniz Hizmet veya ürünlerin benzerlerini sunmak için sizinle iletişime geçmek de meşru menfaatlerimiz kapsamında değerlendirilebilir. Doğrudan pazarlama amaçlı kullanımlar izninize bağlıdır.

Kişisel Verilerin Mia® Kapsamlı Teminat için kullanımı için sizinle bir sözleşme yapmamız ve bu verilerin sözleşmenin ifasında kullanımına ilişkin açık rızanızı almamız gerekebilir. Bu durumlarda kişisel verilerin sağlanması, Mia® Kapsamlı Teminatı düzgün bir şekilde yürütmemizi sağlamak ve Mia® Diamond ve Minimal İnvazif Sistem'inizi kaydetmek için gereklidir. İzniniz olmadan Mia® Diamond'larınızın implantasyon tarihlerini doğrulamak için doğru verileri elde etmek çok güç veya imkansız olabilir.

Hizmetlerimizin uygulanması yoluyla sizden topladığımız kişisel bilgiler:

 • Müşterilere teknik uyarılar, güncellemeler, güvenlik bildirimleri ve idari iletişimler göndermek.
 • İşlemleri gerçekleştirmek ve tamamlamak ve işlem onayları ve faturalar da dâhil olmak üzere ilgili bilgileri göndermek.
 • Dolandırıcılık faaliyetlerini, Hizmetlere yetkisiz erişimi ve diğer yasa dışı faaliyetleri araştırmak ve önlemek.
 • Müşterilerimizin Hizmetleri kullanımını yönetmek, sorulara ve yorumlara yanıt vermek ve müşteri hizmetleri ve destek sağlamak.
 • Müşterilere ve kullanıcılara bildirdiğimiz diğer amaçlar için.
 • Çerezler: Kullanıcılar Web Sitelerimize veya Uygulamalarımıza eriştiğinde, kimlik doğrulama araçları sağlamak, güvenliği artırmak ve dolandırıcılığı önlemek için kullanımı şart olan çerezleri ve diğer izleyicileri kullanırız. Çerezleri ve diğer izleyicileri kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için ESTA Çerez Bildirimini inceleyiniz.

Kişisel Verilerinizi bu bağlamlarda, genel olarak güvenlik amacıyla veya dolandırıcılık faaliyetlerinin araştırılması ve önlenmesi gibi işimizi daha iyi hale getirmek amacıyla kullanmak da meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.

Bu durumlarda Kişisel Verilerin sağlanması, bazı Hizmetlere erişim sağlamak için gerekli olabilir. Kişisel Verileri vermemeyi tercih ederseniz, bazı Hizmetlerin kullanılamamasıyla karşılaşabilirsiniz.

Kurumsal Veri Analizi:

Kişisel Verileriniz (i) Web Sitelerimiz, Ürünlerimiz veya Etkinliklerimiz aracılığıyla doğrudan sizden toplanmışsa ve/veya (ii) Hizmetlerimizin yönetiminin bir parçasıysa, Kişisel Verileriniz analizin kapsamına ve amacına bağlı olarak kurumsal veri analizi amacıyla kullanılabilir.


Kişisel Verileri üçüncü taraflarla nasıl paylaşabiliriz.

Daha önce belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli olduğunda, ESTA ve/veya EDC Kişisel Verileri aşağıdaki sınırlı durumlarda paylaşabilir:

Bağlı kuruluşlarımız arasında:

Kişisel Verilerinizi ESTA, EDC ve kuruluşumuzun diğer bağlı kuruluşları dâhil olmak üzere şirketler ailemiz içinde bu Bildirim ile tutarlı amaçlar doğrultusunda ve meşru menfaatlerimize dayanarak paylaşabiliriz.

ESTA, EDC ve diğerlerinin korunması:

i) Bir yasaya veya mahkeme emrine uymak, ii) sizinle olan Sözleşmelerimizi ve diğer sözleşmeleri uygulamak veya icra etmek veya iii) ESTA, EDC, iştiraklerimiz, çalışanlarımız, kullanıcılarımız veya diğerlerinin haklarını, mallarını veya güvenliğini korumak için gerekli olduğu ölçüde herhangi bir Kişisel Veriye erişme, okuma, bunları muhafaza veya ifşa etme hakkımızı saklı tutarız.

Ulusal güvenlik amacıyla veya emniyet güçlerince kullanım için yapılan açıklamalar:

Belirli durumlarda, meşru menfaatlerimize veya yasal yükümlülüklerimize dayanarak, ulusal güvenlik veya emniyet güçlerinin gerekliliklerini yerine getirmek de dâhil olmak üzere, kamu mercilerinin yasal taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi açıklamamız gerekebilir.

İş aktarımları:

Varlık satın alma veya satma yoluna başvurabiliriz ve Kişisel Veriler de dâhil olmak üzere müşteri bilgilerini bu tür işlemlerin değerlendirilmesi ve bu işlemlere girilmesi ile bağlantılı olarak ve meşru menfaatlerimize dayanarak paylaşabilir ve/veya aktarabiliriz. Ayrıca, kuruluşumuz veya varlıklarımız satın alınırsa veya iflas edersek ya da başka bir şekilde kontrol değişikliği vukuunda, Kişisel Veriler üçüncü bir tarafa aktarılan veya üçüncü bir tarafça satın alınan varlıklardan biri olabilir.

Tedarikçiler, danışmanlar ve diğer servis sağlayıcılar:

Kişisel Verilerinizi adımıza belirli işleri yapmaları için yararlandığımız üçüncü şahıs danışmanlar ve tedarikçilerle paylaşabiliriz. Örneğin, bu şirketler arasında web sunucularını yönetebilmemiz ve bilgileri güvenli bir veritabanında veya yedekleme disklerinde saklayabilmemiz için bize web, veri depolama, reklam veya analiz hizmetleriyle ilgili servisleri sağlayan kuruluşlar yer alabilir.

Kişisel Verilerinizi işlenmesi için bir servis sağlayıcıya veya üçüncü tarafa aktarmamız durumunda, ESTA, söz konusu üçüncü taraf aracının veya servis sağlayıcının Kişisel Verilerinizi GDPR dahil olmak üzere geçerli gizlilik mevzuatının gerektirdiği standartta işlemesini sağlamaktan sorumlu olmaya devam eder. Bu aktarımlar genellikle meşru menfaatlerimize dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Uluslararası Veri Aktarımları bölümüne bakınız.


Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle muhafaza ederiz

Kişisel verileriniz burada belirtilen amaçlara bağlı olarak değişen süreler boyunca saklanacaktır. Pazarlama bilgileri gibi bazı Kişisel Veriler belirli programlara göre otomatik olarak silinebilir. Hesap bilgileri gibi diğer bilgiler, sizinle yapılan sözleşmelere uymak için gerekli olduğu sürece, daha uzun zaman muhafaza edilebilir. Son olarak, kayıt tutma, ilgili mevzuatın veya yasal hakların uygulanması gibi meşru menfaatlerimize veya yasal amaçlara dayalı olarak verileri daha uzun süreler saklayabiliriz.

Güvenlik

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Kazara veya yasa dışı imha veya kazara kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, tahrif veya imhayı önlemek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız.

Ancak, hiçbir şirketin mutlak güvenliği garanti edemeyeceğini unutmayınız. Bu nedenle, hakkınızdaki kişisel verileri korumak için aldığımız güvenlik önlemlerine rağmen, verilerin kaybolmayacağını, kötüye kullanılmayacağını veya tahrif edilmeyeceğini garanti edemeyiz.


Gizlilik Haklarınız Nelerdir?

Ne gibi seçeneklerim var?

Bir dizi gizlilik hakkına sahipsiniz ve her zaman için Kişisel Verileri bizimle paylaşmamayı tercih edebilirsiniz. Bize kayıt yaptırmak veya Ürünlerimizin veya Hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmak için bazı verilerin gerekli olabileceğini unutmayınız.

Onaydan cayma hakkı:

Bu gizlilik politikasında açıklanan herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti için onay verdiyseniz, bu onaydan dilediğiniz zaman cayabilirsiniz. Böyle bir cayma, onaydan cayma öncesinde yapılan işlemlerin meşruiyetini etkilemez.

The Mia® Kapsamlı Teminat aboneliğinizle ilgili olarak ESTA ve/veya EDC ile aranızdaki bir sözleşmenin ifası amacıyla sağlık verilerinizin kullanılmasına ilişkin onayınızdan caymanız halinde, bu cayma aynı zamanda Mia® Kapsamlı Teminat üzerinde var olan veya olabilecek ve gerekli bilgilerin sağlanması koşuluyla verilmiş olabilecek her türlü hak veya talepten feragat olarak değerlendirilecektir.

Pazarlama iletişimi:

Dilediğiniz zaman aşağıdaki adresi ziyaret ederek bizden pazarlama veya promosyon iletişimi almaktan vazgeçebilirsiniz: https://miafemtech.com/tr/contact. Bizde bir hesabınız varsa ve pazarlama iletişimlerinden vazgeçerseniz, promosyon amaçlı olmayan iletişimlerinizi (hizmetle ilgili iletişimler gibi) göndermeye devam edebileceğimizi unutmayınız.

Çerezler:

Çerezler ve diğer izleyiciler ile ilgili tercihlerinizi dilediğiniz zaman tüm Web Sitelerimizde veya Uygulamalarımızda ekranın alt kısmında yer alan çerez simgesine tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Gizlilik Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kendinizle ilgili kişisel verilere erişmek veya aşağıda listelenen haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki "Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz" bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak ESTA'ya bir talep gönderiniz. Alternatif olarak, AB'de bulunuyorsanız, bu Bildirimin Giriş bölümünde belirtilen adresten EDC ile de iletişime geçebilirsiniz. Sonrasında EDC talebinizi ESTA'ya aktaracaktır.

Talebinizi inceleyecek ve mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz. Ancak yine de bir veri sahibini tanımlamayan kimliksiz hale getirilmiş ve toplu Kişisel Verileri kullanabileceğimizi ve Kişisel Verilerinizi gerektiğinde yasal yükümlülüklerimize riayet, ihtilafların halli ve sözleşmelerimizin ifası için kullanabileceğimizi unutmayınız.

Erişim hakkı:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair teyit alma ve eğer işlenmişse, söz konusu kişisel verilere ve bu politika kapsamında söz konusu işlemeye ilişkin diğer bilgilere erişim talep etme hakkına sahipsiniz. Erişim sağlamadan önce, verilerin güvenliği açısından kimliğinizin doğrulanmasını talep edeceğiz.

Düzeltme hakkı:

Kendinizle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini veya eksiklik durumunda tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Sildirme hakkı ('unutulma hakkı'):

Kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı:

Kişisel verilerinizi kullanma şeklimizi sınırlandırmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Verilerin taşınabilirliği hakkı:

Sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri başka bir sorumluya iletme veya doğrudan tarafımızca başka bir sorumluya iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı:

Dilediğiniz zaman özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz ve bu durumda çıkar, hak veya hürriyetlerinizi geçersiz kılan geçerli ve meşru gerekçeler göstermediğimiz veya hukuki taleplerin tesisi, icrası veya savunması için gerekli olmadığı sürece verilerinizin işlenmesini durdurmamız gerekebilir. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri Sahiplerinin Hakları Politikası hakkında daha fazla bilgi için.

Uluslararası veri transferleri

ESTA dünya genelinde faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu nedenle, Web Sitelerimizi ziyaret eden, Ürünlerimizi ve/veya Hizmetlerimizi kullanan veya bizimle başka bir şekilde etkileşime giren kişilerden alınan Kişisel Veriler, ESTA'nın, Bağlı Kuruluşlarının veya servis sağlayıcılarımızın faaliyet gösterdiği ülkeler gibi dünyanın dört bir yanından transfer edilebilir ve bunlara erişilebilir.

Nerede işlenirse işlensin Kişisel Verilerinizi her zaman bu Bildirime uygun şekilde koruyacağız. ESTA, müşterilerimizin Kişisel Verilerini gönüllü veya aktif olarak devlete veya emniyet makamlarına ("Yetkili Makamlar") aktarmaz veya ifşa etmez ve/veya herhangi bir Yetkiliye Kişisel Verilerinize erişim izni vermez. Yetkili Makamlardan bir talep gelmesi durumunda, bu tür bir talebin veri korumaya ilişkin kurum içi politikamıza göre değerlendirilmesini sağlamaya yönelik prosedürlerimiz ve kontrollerimiz bulunmaktadır.

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ("AEA") veya Birleşik Krallık'taki ("İngiltere") kullanıcılara yönelik bilgiler:

Dünya genelinde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak ESTA, Web Sitelerimizi ziyaret eden ve/veya Hizmetlerimizi kullanan veya bizimle başka bir şekilde etkileşime giren ve AEA veya İngiltere'de ikamet eden bireylerden aldığımız Kişisel Veriler de dâhil olmak üzere Kişisel Verileri AEA veya İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri, Kosta Rika ve diğer ülkelere aktarabilir.

ESTA'nın Kişisel Verilerinizi AEA veya İngiltere dışına aktarabileceği durumlarda kuruluş aşağıdakilere dayanarak hareket eder:

 • Yeterlilik Kararları:
  • Avrupa Komisyonu, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin (GDPR) 45. Maddesine dayanarak
  • İngiltere Devlet Bakanlığı, GDPR'nin 45. Maddesi ve 2018 tarihli Veri Koruma Yasası'nın 17A Bölümüne dayanarak; veya
 • Standart Sözleşme Maddeleri:
  • Avrupa Komisyonu
  • Bilişim Komiserliği (ICO)

Avrupa Komisyonu ve ICO, yukarıdaki Standart Sözleşme Maddelerinin AEA ve İngiltere dışına aktarılan kişisel verilerin korunması için yeterli güvence sağlayabileceği sonucuna varmıştır. Daha fazla bilgi için https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en ve https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/ adreslerini ziyaret ediniz.

ESTA, Avrupa ve İngiltere veri koruma yasaları tarafından sağlanan koruma düzeyine esas itibariyle eşdeğer bir koruma düzeyini sağlamaya yardımcı olmak için transfer etki değerlendirmeleri gerçekleştirir ve bu tür transferleri izler.

Başka internet sitelerine bağlantılar

Bu internet sitesi konuyla ilgili başka internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Ancak, sitemizden ayrılmak için bu bağlantıları kullanırken diğer web sitesi üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığını unutmamalısınız. Bu nedenle, bu tür siteleri ziyaret ederken sağladığınız bilgilerin korunmasından ve gizliliğinden sorumlu olamayız ve bu tür siteler bu gizlilik bildirimine tabi değildir. Dikkatli davranmanız ve söz konusu web sitesi için geçerli olan gizlilik bildirimine başvurmanız gerekir.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri:

Establishment Labs® S.A. Coyol Free Zone, B15 Alajuela, Kosta Rika +506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV, Nijverheidsstraat 96 2160 Wommelgem, Belçika +32 3 432 41 70

Veri Koruma Yetkilisi:

dpo@establishmentlabs.com

Bu Sözleşme en son 28 Şubat 2023 tarihinde revize edilmiştir.

Meme Uyumum