Rättsligt

Samtycke Till Uppgifter

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi, Establishment Labs® S.A., med registrerad adress på Coyol Free Zone, B15, Alajuela, Costa Rica, (”ESTA”), tillsammans med European Distribution Center Motiva BV, med registrerad adress på Nijverheidsstraat 96, 2160 Wommelgem, Belgien, VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp (”EDC”), som behandlar uppgifter med ESTA som personuppgiftsansvarig om du befinner dig i EU och som agerar som ESTA:s representant i EU, be dig om ditt uttryckliga samtycke till att dina personuppgifter behandlas på det sätt och i de syften som beskrivs i vår Integritetspolicy som finns tillgänglig på. Du ombeds att separat ge ditt samtycke till behandling för sex relevanta grupper av ändamål som nämns i Integritetsmeddelandet och för vilka ditt samtycke kan krävas. Det är frivilligt att ge dessa samtycken och du kan när som helst återkalla dem. Om du inte godkänner eller samtycker till raderna ① och/eller ② nedan innebär det att du inte kan registrera ditt/dina implantat och att vi inte kommer att kunna förse dig med de relaterade tjänsterna och, i förekommande fall, tillåta ditt deltagande i de garanti- eller försäkringsprogram som du prenumererar på. Du kan välja att samtycka till raderna ① och ② och vägra att ge ditt samtycke till någon eller några av raderna ③, ④, ⑤ och/eller ⑥. I sådana fall kommer du att få de tjänster som rör registreringen av dina/ditt implantat och, i förekommande fall, garanti- eller försäkringsprogram som vanligt.

  1. Genom att ge detta samtycke bekräftar du att du har läst och godkänner de Villkor som finns tillgängliga här och bekräftar att du har läst och förstått det Integritetsmeddelande som finns tillgängligt här, särskilt när det gäller den insamling, behandling, användning och utlämnande av dina personuppgifter som Establishment Labs® genomför i de syften och på det sätt som beskrivs där (rad ①),

Genom att godkänna rad ② nedan samtycker du uttryckligen till att Establishment Labs® behandlar dina personuppgifter, inklusive hälsorelaterade uppgifter, på det sätt som beskrivs i Integritetssmeddelandet för följande respektive ändamål:

  1. Så att du eller din klinik eller leverantör ska kunna registrera ditt/dina implantat via ditt konto, vilket inkluderar intern registrering och tillhandahållande av relaterade kundtjänster av Establishment Labs® och, i förekommande fall, för att möjliggöra ditt utnyttjande av den garanti eller försäkring som du prenumererar på (rad ②),
  2. I syfte att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive att anpassa denna webbplats till dina intressen (rad ③), FRIVILLIGT
  3. I syfte att kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post för marknadsundersökningar (rad ④), FRIVILLIGT
  4. I syfte att kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post för medicinsk forskning (rad ⑤), FRIVILLIGT
  5. I syfte att skicka dig e-post om nya produkter, specialerbjudanden eller tjänster som vi tror att du kan finna intressanta med hjälp av den e-postadress som du har angett (detta gäller inte för Belgien) (rad ⑥). FRIVILLIGT
My Breast Harmony