Rättsligt

Mia®-äkthetsbevis

Dessa användarvillkor reglerar utfärdandet och överföringen av icke-fungibla tokens utgivna av Establishment Labs Holdings Inc. (var och en en ”ESTA-token”) och förhållandet mellan Establishment Labs Holdings Inc. (”Establishment Labs” ”vi” eller ”oss”) och varje person som får en ESTA-token från Establishment Labs (”du”). Dessa villkor avser endast denna ESTA-token och ingen annan tjänst som vi kan erbjuda dig.

Översikt över ESTA-token

Du kan erhålla en ESTA-token från oss, motsvarande andra tjänster som du har fått från oss (som inte regleras av dessa villkor). Dessa villkor kommer att börja gälla med full kraft från den tidpunkt då du överför en ESTA-token till en digital tillgångsplånbok.

Du accepterar att:

  1. ESTA-token är en ”själbunden” token, vilket betyder att ESTA-token inte kan överföras från din plånbok till en annan plånbok när du väl har fått den,
  2. ESTA-token är en unik token för dig, och dess enda syfte är som ett bevis på autentisering av dig som kund hos oss,
  3. du har kontroll över de privata nycklar som är associerade med din plånbok för digitala tillgångar, och vi har ingen kontroll över tredje parts plånbokstjänster som du kan använda, och
  4. denna ESTA-token har inget monetärt värde och bör inte användas för investerings- eller betalningssyften.

Vid överföringen av denna ESTA-token till din digitala tillgångsplånbok, bekräftar och samtycker du till att vi inte har någon kontroll över denna ESTA-token eller din användning av den.

Om du erhåller denna ESTA-token äger du den kryptografiskt säkrade token som är associerad med ESTA-token som kan ses på blockkedjan. Du äger inga immateriella rättigheter till sådan token, eller till någon bild eller annan media som är associerad med denna ESTA-token. Alla immateriella rättigheter till sådana bilder och andra medier är egendom som tillhör Establishment Labs eller dess tredje parts licensgivare.

Vår skyldighet

Vi samtycker till att överföra denna ESTA-token till den digitala tillgångsplånboksadress som du anger i vår patientportal. Vi är inte ansvariga för denna ESTA-token efter en sådan överföring till din valda digitala tillgångsplånbok, eller för driften av blockkedjan eller någon marknadsplats där denna ESTA-token kan visas.

Dina skyldigheter

Vid överföring av denna ESTA-token är du ensamt ansvarig för att tillhandahålla den korrekta adressen till din digitala tillgångsplånbok för denna överföring. Du garanterar att du inte ska överföra till tredje part som inte är auktoriserad att ta emot denna ESTA-token utan sådan tredje parts förhandsgodkännande, och du bekräftar att när denna ESTA-token väl har överförts till en sådan tredje part inte kan överföras till en annan digital tillgångsplånbok.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Establishment Labs, dess dotterbolag och tjänsteleverantörer, eller någon av deras respektive tjänstemän, direktörer, agenter, samarbetsföretag, anställda eller representanter, vara ansvariga för något ansvar, kostnader eller andra förluster:

  1. uppstår ur eller i samband med prägling, lagring, överföring eller användning av denna ESTA-token,
  2. som inte orsakades av väsentligt intrång från Etablishment Labs,
  3. som härrör från eventuella fel eller onormalt beteende hos programvara (t.ex. smarta kontrakt), blockkedjeteknik eller andra fel i, eller inneboende i, digitala tillgångar, eller
  4. i den mån sådana förluster kan uteslutas enligt tillämpliga lagar, vare sig de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet eller brott mot lagstadgad skyldighet), felaktig framställning, återbetalning eller annat, förutom i den mån sådana förluster var ett resultat av vår grova vårdslöshet, bedrägeri, uppsåtligt tjänstefel eller avsiktligt brott mot lag.

Alla garantier relaterade till ESTA-tokens, inklusive lämplighet för något särskilt ändamål, är uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter.

Ändringar av dessa villkor

Establishment Labs förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Därför uppmuntrar vi dig att granska föreliggande Avtal varje gång du använder den här Sidan.

Gällande lag och jurisdiktion

Alla anspråk relaterade till dessa villkor eller ESTA-tokens regleras av Costa Ricas lagar. Du samtycker till personlig jurisdiktion i Costa Rica för alla åtgärder som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor eller ESTA-tokens. Sådana domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla sådana åtgärder. Förenta nationernas konvention om kontakter för internationell försäljning av varor gäller inte detta Avtal.

My Breast Harmony