Hoppa till huvudinnehåll

Bandet mellan kropp och själ:
Lär dig hur du främjat det

augusti 4, 2023 · min läsning
Body and Mind Connection
Body and mind connection

When your mind speaks, your body manifests. Think about those butterflies in your tummy when love strikes or the ecstatic jump when good news lands. Your entire body becomes a vibrant ball of energy! But, on the flip side, unpleasant situations can mess with you too. You might lose your appetite, find yourself gasping for air, or even encounter mysterious aches. It's all connected, my friend. Understanding this mind-body conversation, both the positive and negative vibes, is the key to finding balance. Once we decode this mysterious code, we can cultivate the harmony we've been longing for. Shall we start?

There’s no doubt that human biology is too much of a complex interdisciplinary area to understand at the drop of a hat. However, learning some basic concepts from a scientific, psychological, and human perspective can totally lend us a hand in bringing awareness on how to reorder our life priorities and, thus, cultivate balance. So, let’s see what body-mind connection is about!

Say Hello to Oxytocin and «Vitamin People»

Many have probably heard of oxytocin as the «hugging or love hormone». Doctor Marian Rojas Estapé, one of the most well-known psychiatrists in Spain and author of the bestseller Find your vitamin person, points out that «all the moments in which oxytocin is secreted by your body are linked to the development of human bonds».1 This hormone is also released through touch, music and exercise, according to an article from Harvard Health Publishing,2 «Oxytocin: The love hormone».

Although getting in touch with our loved ones may sound pretty obvious, the truth is that many people still feel lonely or trapped in a robotic existence. Picture living like automatons—functioning, but completely detached from our own emotions and awareness. It's a common struggle that many face. But Dr. Rojas has come up with a brilliant concept: "vitamin people”. These special individuals can be close friends, family members, or even supportive colleagues in the workplace. They are great enhancers of oxytocin secretion and tension relievers, helping others to overcome challenges and the most complex threats.3 To put it simply, they help us struggle with different life scenarios by keeping our bodies working properly; so, the term «vitamin».

Dr. Rojas highlights in her book that «a well-given hug can lower a cortisol spike at a difficult time; a confident look can decisively encourage someone to overcome a difficult challenge; and a few words of encouragement can break the feeling of isolation».4

“Alla tillfällen då oxytocin utsöndras är kopplade till utvecklingen av mänskliga band”

Säg adjö till kortisol och hej till medvetenhet

Oxytocin är kopplat till välbefinnande och kortisol till motsatsen. Stresshormonet kortisol utsöndras när man känner sig orolig eller hotad. Kortisol är viktigt för vår kropp, men det kan vara ganska skadligt när det frisätts i stora mängder.5 Författaren säger att ”människor inte är utformade för att leva i ett konstant tillstånd av beredskap”, särskilt när höga kortisolnivåer cirkulerar i vårt blod. Hon förklarar att ett permanent tillstånd av hög beredskap gör att kroppen har svårt att reglera inflammationer, vilket gör att människor blir mer benägna att drabbas av infektioner och sjukdomar. Hon säger att ”människor går på stan med svullna kroppar utan att ens inse det”. Dessutom kan kortisolförgiftning orsaka håravfall, skakningar i ögonen, gastrointestinala-, sköldkörtel- och andra fysiska skador”.6

Det kan ta lång tid att läsa på om kortisol och verkligen förstå vilken effekt det har på kroppen. Men det är viktigt att förstå de signaler som kortisol sänder till kroppen. Till exempel skulle både vårt fysiska välbefinnande och sinnestillstånd utan tvekan vara tacksamma om vi kunde öka vår medvetenhet och förstå när det är absolut nödvändigt att söka hjälp.

Faktum är att medvetenheten om denna koppling mellan sinne och kropp bara är det första steget. När vi är medvetna om våra känslor och handlingar kan vi omforma våra hjärnor och justera våra prioriteringar. När vi ändrar vårt tankesätt ändrar vi med andra ord vår verklighet.7

 

”Människan är inte skapt för att leva i ständig beredskap”

Rita ditt livs kvadrat och främja balans

Doktor Joseph Maroon är en världsberömd neurokirurg och en Ironman-triathlet. I 40-årsåldern drabbades han av en lång rad förluster och motgångar, som till slut försatte honom i en så djup depression att han tillfälligt slutade att arbeta med neurokirurgi. Efter en tid övertalade en av hans affärsbekanta honom att springa en runda. Han började långsamt. Gradvis införlivade han simning och cykling i sin rutin och återfick så småningom sitt välbefinnande. Han blev så småningom en expert på hälsosamt leverne och bandet mellan kropp och själ. I sin bok Square One: A simple guide to a balanced life beskriver Maroon hur man skapar balans genom att förbättra det han kallar de fyra komponenterna i människors liv.

Han utgick från en kvadrat, med arbete, familj och sociala, fysiska och andliga aspekter på varje sida. Längden på en sida beror på hur viktig komponenten är och hur mycket tid som har lagts ned på den. 8

När man ritar kvadraten uppmuntrar det människor att visualisera om alla sidor är lika långa, vilket innebär att prioriteringarna är balanserade och att du har uppnått välbefinnande. Och du måste ändra dina prioriteringarna om kvadraten förvandlas till en trapets eller någon annan obalanserad form.9

En sådan enkel övning kan vara det första steget mot att läka bandet mellan kropp och själ! Så vad sägs om att pröva? Som Buddha klokt nog sade: ”Det är vårt ansvar att hålla kroppen vid god vigör ... Annars blir det svårt att hålla vårt sinne starkt och klart”.
 

Body and mind square SV desktop
Body and mind square SV mobile

 

Rita din egen kvadrat och låt oss se vilken form du kommer fram till. Vilka är ”vitaminmänniskor” i ditt liv? Hur bidrar de med positivitet och vitalitet i din vardag? Anslut dig till Mia®-gemenskapen och dela med dig av dina erfarenheter av bandet mellan kropp och själ!

Referenser
  1. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  2. Stephanie Watson, Executive Editor, Harvard Women's Health Watch. 20 juli 2021. Artikel hämtad från Harvard Health Publishing, Harvard Medical school. https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/oxytocin-the-love-hormone
  3. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  4. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  5. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  6. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  7. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  8. Joseph Maroon, MD with Carrie Kennedy, Med, Square One: A Simple Guide To A Balanced Life, Pythia Publishing, 2017.
  9. Joseph Maroon, MD with Carrie Kennedy, Med, Square One: A Simple Guide To A Balanced Life, Pythia Publishing, 2017.