Bandet mellan kropp och själ:
Lär dig hur du främjat det

4 aug. 2023 · 6 min läsning

Bandet mellan kropp och själ:<br> Lär dig hur du främjat det

När ditt sinne talar, lyssnar kroppen. Tänk på fjärilarna i magen när kärleken slår till eller de extatiska känslan när du får goda nyheter. Hela din kropp blir en vibrerande boll av energi! Men å andra sidan kan obehagliga situationer också ställa till det för dig. Du kan tappa aptiten, börja kippa efter luft eller till och med få mystiska besvär. Allt hänger samman, min vän. Ska vi förstå detta samtal mellan kropp och själ, både de positiva och negativa vibbarna, är det viktigt att vi hittar en balans. När vi väl har avkodat denna mystiska kod kan vi främja den harmoni som vi har längtat efter. Ska vi börja?

Det råder ingen tvekan om att humanbiologi är ett alltför komplext och tvärvetenskapligt område för att man ska kunna förstå det i en handvändning. Men att lära sig några grundläggande begrepp ur ett vetenskapligt, psykologiskt och mänskligt perspektiv kan hjälpa oss att bli medvetna om hur vi kan omprioritera i livet och på så sätt skapa balans. Så låt oss se vad bandet mellan kropp och själ handlar om!

Säg hej till oxytocin och ”vitaminmänniskor”

Många har säkert hört talas om oxytocin som ”kram- eller kärlekshormonet”. Doktor Marian Rojas Estapé, en av de mest välkända psykiatrikerna i Spanien och författare till bästsäljaren Find your vitamin person, påpekar att ”alla tillfällen då oxytocin utsöndras av din kropp är kopplade till utvecklingen av mänskliga band”.1 Detta hormon frigörs också genom beröring, musik och motion, enligt en artikel från Harvard Health Publishing,2 «Oxytocin: The love hormone».

Även om det kan verka enkelt att ta kontakt med sina nära och kära är det många som fortsätter att känna sig ensamma eller fasta i en monoton rutin. Föreställ dig att vi lever som robotar – fungerande, men helt frånkopplade från våra egna känslor och vårt eget medvetande. Det är en kamp som många står inför. Men dr Rojas har kommit på ett lysande koncept: ”vitaminfolket”. Dessa speciella personer kan vara nära vänner, familjemedlemmar eller till och med stöttande kollegor på arbetsplatsen. De fungerar som kraftfulla katalysatorer som ökar oxytocinutsöndringen och lindrar spänningar, vilket hjälper till att övervinna prövningar och de hemskaste hoten.3 I grund och botten hjälper dessa personer oss att navigera i olika livssituationer samtidigt som de ser till att våra kroppar fungerar som de ska – därav termen ”vitamin”.

Dr Rojas säger i sin bok att «en läglig kram kan sänka kortisolnivåerna när man har det jobbigt, en självsäker blick kan ge någon mod att övervinna en svår situation och några uppmuntrande ord kan bryta känslan av isolering.».4

“Alla tillfällen då oxytocin utsöndras är kopplade till utvecklingen av mänskliga band”

Säg adjö till kortisol och hej till medvetenhet

Oxytocin är kopplat till välbefinnande och kortisol till motsatsen. Stresshormonet kortisol utsöndras när man känner sig orolig eller hotad. Kortisol är viktigt för vår kropp, men det kan vara ganska skadligt när det frisätts i stora mängder.5 Författaren säger att ”människor inte är utformade för att leva i ett konstant tillstånd av beredskap”, särskilt när höga kortisolnivåer cirkulerar i vårt blod. Hon förklarar att ett permanent tillstånd av hög beredskap gör att kroppen har svårt att reglera inflammationer, vilket gör att människor blir mer benägna att drabbas av infektioner och sjukdomar. Hon säger att ”människor går på stan med svullna kroppar utan att ens inse det”. Dessutom kan kortisolförgiftning orsaka håravfall, skakningar i ögonen, gastrointestinala-, sköldkörtel- och andra fysiska skador”.6

Det kan ta lång tid att läsa på om kortisol och verkligen förstå vilken effekt det har på kroppen. Men det är viktigt att förstå de signaler som kortisol sänder till kroppen. Till exempel skulle både vårt fysiska välbefinnande och sinnestillstånd utan tvekan vara tacksamma om vi kunde öka vår medvetenhet och förstå när det är absolut nödvändigt att söka hjälp.

Faktum är att medvetenheten om denna koppling mellan sinne och kropp bara är det första steget. När vi är medvetna om våra känslor och handlingar kan vi omforma våra hjärnor och justera våra prioriteringar. När vi ändrar vårt tankesätt ändrar vi med andra ord vår verklighet.7

”Människan är inte skapt för att leva i ständig beredskap”

Rita ditt livs kvadrat och främja balans

Doktor Joseph Maroon är en världsberömd neurokirurg och en Ironman-triathlet. I 40-årsåldern drabbades han av en lång rad förluster och motgångar, som till slut försatte honom i en så djup depression att han tillfälligt slutade att arbeta med neurokirurgi. Efter en tid övertalade en av hans affärsbekanta honom att springa en runda. Han började långsamt. Gradvis införlivade han simning och cykling i sin rutin och återfick så småningom sitt välbefinnande. Han blev så småningom en expert på hälsosamt leverne och bandet mellan kropp och själ. I sin bok Square One: A simple guide to a balanced life beskriver Maroon hur man skapar balans genom att förbättra det han kallar de fyra komponenterna i människors liv.

Han utgick från en kvadrat, med arbete, familj och sociala, fysiska och andliga aspekter på varje sida. Längden på en sida beror på hur viktig komponenten är och hur mycket tid som har lagts ned på den. 8

När man ritar kvadraten uppmuntrar det människor att visualisera om alla sidor är lika långa, vilket innebär att prioriteringarna är balanserade och att du har uppnått välbefinnande. Och du måste ändra dina prioriteringarna om kvadraten förvandlas till en trapets eller någon annan obalanserad form.9

En sådan enkel övning kan vara det första steget mot att läka bandet mellan kropp och själ! Så vad sägs om att pröva? Som Buddha klokt nog sade: ”Det är vårt ansvar att hålla kroppen vid god vigör ... Annars blir det svårt att hålla vårt sinne starkt och klart”.

ARBETE

FAMILJ OCH SOCIALT

ANDLIGT

FYSISKT


Rita din egen kvadrat och låt oss se vilken form du kommer fram till. Vilka är ”vitaminmänniskor” i ditt liv? Hur bidrar de med positivitet och vitalitet i din vardag? Anslut dig till Mia®-gemenskapen och dela med dig av dina erfarenheter av bandet mellan kropp och själ!

Dela denna blogg:


Referenser

  1. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  2. Stephanie Watson, Executive Editor, Harvard Women's Health Watch. 20 juli 2021. Artikel hämtad från Harvard Health Publishing, Harvard Medical school. https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/oxytocin-the-love-hormone
  3. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  4. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  5. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  6. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  7. Marian Rojas Estape, Find your Vitamin Person, original title, Encuentra tu persona vitamina, Espasa, Publishing House, Editorial Planeta, 2021.
  8. Joseph Maroon, MD with Carrie Kennedy, Med, Square One: A Simple Guide To A Balanced Life, Pythia Publishing, 2017.
  9. Joseph Maroon, MD with Carrie Kennedy, Med, Square One: A Simple Guide To A Balanced Life, Pythia Publishing, 2017.

Relaterade bloggar